Latvijas Futbola federācijas (LFF) Godīgas spēles un ētikas komiteja ar 10. marta lēmumu piemērojusi Ervīnam Pērkonam nosacītu diskvalifikāciju uz trīs gadiem.

Minētajā periodā Ervīns Pērkons drīkst turpināt pildīt savus tiešos pienākumus. Ja minētajā periodā persona tiks pakļauta atkārtotai LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas izmeklēšanai, diskvalifikācija pārtaps par pilnvērtīgu un attieksies uz jebkādām ar futbolu saistītām aktivitātēm.

Vienlaikus Ervīns Pērkons ir piekritis sadarboties godīgas spēles jautājumu veicināšanā un informēšanā, lai palīdzētu futbolā iesaistītajām personām nenonākt saskarsmē ar noziedzīgām darbībām, kā arī veicinātu savlaicīgu šādu darbību identificēšanu un ziņošanu.

Godīgas spēles un ētikas komiteja, apkopojot visu šajā lietā pieejamo informāciju, turpina citu iespējamo iesaistīto personu vainas pakāpju izvērtēšanu.