Atbilstoši Latvijas Futbola federācijas (LFF) statūtiem 2024. gada 26. aprīlī kārtējā kongresā notika LFF prezidenta, viceprezidentu, valdes un neatkarīgo institūciju locekļu vēlēšanas.

 • Kongress 2024
 • Kandidāti
 • Informācija
 • Dokumenti

Ar balsu vairākumu LFF biedri federācijas prezidenta amata izpildi uzticēja Vadimam Ļašenko, par kuru nobalsoja 72 biedri. Viņš ievēlēts amatā līdz 2028. gadam.

LFF Vēlēšanu komiteja izskatījusi visu LFF valdes locekļu, tostarp prezidenta un viceprezidentu, kā arī neatkarīgo juridisko institūciju locekļu amatu kandidātu pieteikumus un ir atzinusi, ka visi amatu kandidāti ir pilnīgi aizpildījuši savus pieteikumus un iesnieguši visus pamatojošos dokumentus, lai tiktu apstiprināti dalībai vēlēšanās.

Vēlēšanās LFF biedri balsos par LFF prezidentu, divām LFF viceprezidenta pozīcijām un sešām LFF valdes locekļa pozīcijām, turklāt saskaņā ar LFF statūtiem vismaz viens amats tiek rezervēts kandidātei – sievietei.

LFF PREZIDENTA AMATA KANDIDĀTI:

 • Vadims Ļašenko (85 atbalsti)
 • Maksims Krivuņecs (12 atbalsti)

LFF VICEPREZIDENTA AMATA KANDIDĀTI:

 • Edgars Dupats (11 atbalsti)
 • Olafs Pulks* (26 atbalsti)
 • Sergejs Kovaļovs* (51 atbalsts)

LFF VALDES LOCEKĻA AMATA KANDIDĀTI:

 • Anastasija Kučinska (14 atbalsti)
 • Andis Rozītis (12 atbalsti)
 • Eduards Borisevičs (11 atbalsti)
 • Emīls Latkovskis (14 atbalsti)
 • Guntars Indriksons (10 atbalsti)
 • Jānis Engelis (12 atbalsti)
 • Nauris Mackevičs (12 atbalsti)

Tāpat LFF biedriem būs iespēja balsot par LFF neatkarīgo juridisko institūciju locekļiem. Disciplinārlietu komitejas, Spēlētāju statusa un pāreju komitejas, Ētikas komitejas un Apelāciju komitejas sastāvā ir jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi.

DISCIPLINĀRLIETU KOMITEJAS LOCEKĻU KANDIDĀTI:

 • Jevgenija Tverjanoviča-Bore (priekšsēdētāja)
 • Raivis Grīnbergs
 • Ēriks Pļuta
 • Aleksandrs Čapulis
 • Jānis Pavlovskis

SPĒLĒTĀJU STATUSA UN PĀREJU KOMITEJAS LOCEKĻU KANDIDĀTI:

 • Matīss Šķiņķis (priekšsēdētājs)
 • Reinis Papulis
 • Aleksandrs Kuzņecovs
 • Sergejs Usačovs
 • Alfrēds Voroņko
 • Mārtiņš Krūmiņš

ĒTIKAS KOMITEJAS LOCEKĻU KANDIDĀTI:

 • Aigars Siliņš* (priekšsēdētājs)
 • Ivo Klotiņš
 • Aleksandrs Žuravļovs
 • Ģirts Mundurs
 • Sandis Petrovičs
 • Valērijs Golubovs

APELĀCIJU KOMITEJAS LOCEKĻU KANDIDĀTI:

 • Dace Ozoliņa (priekšsēdētāja)
 • Edgars Strēlis
 • Gunta Pāla
 • Filips Sviridenko**
 • Jekaterina Rešetnikova

PĀRVALDĪBAS UN ATBILSTĪBAS AMATPERSONAS KANDIDĀTI:

 • Anrī Leimanis

*Politiski nozīmīga persona vai ir saistīta ar šādām personām, vai pastāv radnieciskas saites ar politiski nozīmīgām personām.
**24. aprīlī informēja LFF par kandidatūras atsaukšanu

LFF valde apstiprinājusi sastāvus divām LFF Klubu licencēšanas padomēm, kas saskaņā ar LFF statūtiem tiek virzīti apstiprināšanai kongresā:

 • LFF Klubu licencēšanas Pirmās instances padome: Mārtiņš Daģis (priekšsēdētājs), Larisa Pramneka, Artjoms Kalacs, Olga Skorinko, Sandis Saulītis
 • LFF Klubu licencēšanas Apelāciju padome: Ričards Barbalis (priekšsēdētājs), Juris Rasnačs, Igors Oļeiņikovs

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, LFF valde kongresā virza apstiprināšanai auditoru kompāniju "Ernst & Young" kā 2024. gada LFF finanšu pārskata revīzijas veicēju.

2024. gada 9. februārī tiek uzsākts LFF prezidenta, viceprezidentu, valdes un neatkarīgo juridisko institūciju (Disciplinārlietu komitejas, Spēlētāju statusa un pāreju komitejas, Ētikas komitejas un Apelāciju komitejas) locekļu vēlēšanu process.

Katra amata kandidāta iesniedzamo dokumentu saraksts ir pieejams šeit.

LFF PREZIDENTA, VICEPREZIDENTU UN VALDES LOCEKĻU KANDIDĀTU PIETEIKŠANA (Vēlēšanu kodeksa 8. pants):

 • Pēdējā pieteikšanas diena ir 12.03.2024;
 • Dokumenti jāiesniedz LFF, nosūtot ierakstītā vēstulē, e-pastā uz kongress@lff.lv ar paziņojumu par saņemšanu vai apmaiņā pret saņemšanas apstiprinājumu personīgi LFF administrācijā;
 • Lai kandidāts tiku izvirzīts, jābūt vismaz 10 LFF biedru atbalstam;
 • Katrs no biedriem drīkst izvirzīt tikai 1 prezidenta amata kandidātu, 1 viceprezidenta amata kandidātu un 1 valdes locekļa amata kandidātu;
 • Ja biedrs atbalsta vairāk nekā 1 kandidātu uz jebkuru no amatiem, šī biedra atbalsts nav derīgs nevienam no izvirzītajiem kandidātiem;
 • Vismaz viens amats atbilstoši Statūtiem tiek rezervēts kandidātei – sievietei.

Apliecinājuma forma
Integritātes anketa Prezidentam, viceprezidentam, pārējiem valdes locekļiem
Atbalsta forma prezidentam
Atbalsta forma viceprezidentam
Atbalsta forma valdes loceklim

LFF JURIDISKO INSTITŪCIJU LOCEKĻU KANDIDĀTU PIETEIKŠANA:

 • Pēdējā pieteikšanas diena ir 01.03.2024;
 • Dokumenti jāiesniedz LFF, nosūtot ierakstītā vēstulē, e-pastā uz kongress@lff.lv ar paziņojumu par saņemšanu vai apmaiņā pret saņemšanas apstiprinājumu personīgi LFF administrācijā;
 • Kandidātus var izvirzīt ikviens;
 • Kandidāti var tikt izvirzīti uz sekojošām juridiskajām institūcijām - Disciplinārlietu komiteja, Ētikas komiteja, Spēlētāju statusa un pāreju komiteja, Apelāciju komiteja;
 • Par juridisko institūciju priekšsēdētāju var kļūt tikai zvērināts advokāts;
 • Disciplinārlietu komitejā ir jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi;
 • Ētikas komitejā ir jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi;
 • Spēlētāju statusa un pāreju komitejā ir jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi;
 • Apelāciju komitejā ir jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi. Vismaz vienam Apelāciju komitejas loceklim ir jābūt sertificētam grāmatvedim.

Apliecinājuma forma
Integritātes anketa (LFF statūtu B pielikums)

PĀRVALDĪBAS UN ATBILSTĪBAS AMATPERSONAS KANDIDĀTU PIETEIKŠANA:

 • Pēdējā pieteikšanas diena ir 01.03.2024;
 • Dokumenti jāiesniedz LFF, nosūtot ierakstītā vēstulē, e-pastā uz kongress@lff.lv ar paziņojumu par saņemšanu vai apmaiņā pret saņemšanas apstiprinājumu personīgi LFF administrācijā;
 • Kandidātus var izvirzīt jebkurš;
 • Pārvaldības un atbilstības amatpersonai nepieciešama vismaz piecu gadu pieredze darbā ar pārvaldības, atbilstības un finanšu jautājumiem;
 • Pārvaldības un atbilstības amatpersonai jābūt neatkarīgai tādā ziņā, ka tā nav saistīta ar attiecībām vai apstākļiem, kas varētu ietekmēt spēju pildīt pienākumus efektīvi un objektīvi. It īpaši nav pieļaujams, ka četru gadu laikā pirms iecelšanas amatā vai amata pilnvaru pildīšanas laikā šī amatpersona bijusi vai ir LFF valdes vai kādas citas LFF institūcijas loceklis, kāda LFF biedra izpildinstitūcijas vai uzraudzības institūcijas loceklis, algota LFF vai kāda LFF biedra amatpersona vai darbinieks.

Apliecinājuma forma
Integritātes anketa (LFF statūtu B pielikums)

SVARĪGI DATUMI:

 • 09.02.2024 | Kandidātu pieteikuma formu sagatavju, nepieciešamo dokumentu saraksta un pieteikšanās vadlīniju publicēšana.
 • 01.03.2024 | Atbilstoši LFF statūtu A pielikuma "Vēlēšanu statūti" 10. panta 1. punktam: LFF nosūta LFF administrācijai institūciju kandidātu pieteikumus. Administrācija pārsūta pieteikumus Vēlēšanu komitejai un integritātes institūcijai.
 • 11.03.2024 | Atbilstoši LFF statūtu A pielikuma "Vēlēšanu statūti" 10. panta 2. punktam: Vēlēšanu Komiteja LFF administrācijai apstiprina, vai ir izpildītas kandidātu uz institūcijām formālās prasības. Gadījumā, ja vienu vai vairākus kandidātus nevar apstiprināt, Valde attiecīgajiem amatiem iesaka papildus kandidātus.
 • 12.03.2024 | Saskaņā ar LFF Statūtu 31. panta 9. punktu un Vēlēšanu kodeksa 8. panta 2. punktu: Valdes amatu kandidātu pieteikumu iesniegšana LFF administrācijā.
 • 15.03.2024 | Saskaņā ar Vēlēšanu kodeksa 8. panta 3. punktu: Vēlēšanu komiteja rakstiski informē valdes locekļu amata kandidātus, kuri nav iesnieguši visus attiecīgos pamatojuma dokumentus vai pareizi aizpildījuši pieteikumu, un piešķir vēl divas dienas pieteikumu pilnīgai aizpildīšanai.
 • 19.03.2024 | Saskaņā ar vēlēšanu kodeksa 8. panta 3. punktu: Valdes locekļu amatu kandidāti, kuri neiesniedza visus attiecīgos pamatojuma dokumentus un par ko Vēlēšanu komiteja viņus informēja 15.03.2024, iesniedz visus attiecīgos pamatojuma dokumentus.
 • 20.03.2024 | Saskaņā ar vēlēšanu kodeksa 8. panta 4. punktu: Vēlēšanu komiteja informē valdes locekļu amata kandidātus par Vēlēšanu komitejas lēmumu un pieteikšanās rezultātu. Saskaņā ar vēlēšanu kodeksa 9. panta 2. punktu trīs dienu laikā var iesniegt apelāciju par Vēlēšanu komitejas lēmumu, un apelācija tiek izskatīta četru dienu laikā (minētā panta 4. punkts).
 • 27.03.2024 | Atbilstoši LFF statūtu 31. panta 10. punktam: Oficiālais institūciju amatu kandidātu saraksts tiek nosūtīts biedriem.
 • 11.04.2024 | Atbilstoši LFF statūtu 31. panta 9. punktam: Oficiālais valdes amatu kandidātu saraksts tiek nosūtīts biedriem.
 • 26.04.2024 | LFF kongress.

Jaunākās ziņas

Informējam, ka tīmekļa vietnē www.lff.lv tiek izmantotas sīkdatnes (cookies) konkrētiem mērķiem:
Mērķiem, lai uzlabotu jūsu apmeklēšānas pieredzi ikreiz, kad apmeklējat mūsu vietni www.lff.lv.
Mērķiem, kas sniedz mums informāciju par vietnes apmeklējumu un kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Lai uzzinātu vairāk, aicinām izlasīt LFF Sīkdatņu izmantošanas un Privātuma politiku.
Apstiprinot noteikumus, jūs apstiprināt, ka piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanas politikai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot sava pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīktdatnes.

ES APSTIPRINU