Latvijas Futbola federācijas (LFF) Godīgas spēles un ētikas komiteja pašlaik izskata publiskos FS "Jelgava" komandas galvenā trenera Ervīna Pērkona izteikumus par iespējamām ar spēļu ietekmēšanu saistītām darbībām 2015. gadā un lietas kopējos apstākļus.

Pēc informācijas ieguves un analīzes, kā arī intervijām ar saistītajām pusēm 7. martā LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja uzklausīja E. Pērkonu, iegūstot nepieciešamo informāciju tālākajai lietas un apstākļu noskaidrošanai un pakārtotajām darbībām.

LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja turpina lietas izskatīšanu. Jebkāda izrietošā informācija vai lēmumi tiks publiskoti, kad un ja LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja uzskatīs to par pamatotu.

Latvijas Futbola federācija no komentāriem lietas sakarā atturēsies, respektējot LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas darbu.