Rīgā no 27. līdz 28. janvārim un no 2. līdz 3. februārim risinājās seminārs perspektīvajiem futbola tiesnešiem no Rīgas, Ogres, Gulbenes, Balviem, Varakļāniem, Jelgavas, Olaines, Smiltenes, Daugavpils un Ventspils, kas ietilpst šīgada Latvijas Futbola federācijas (LFF) Tiesnešu akadēmijas programmā.

Semināra aktivitātēs piedalījās kopumā 24 tiesneši un asistenti. Jaunie tiesneši klausījās lekcijas par spēles noteikumiem, spēles noteikumu interpretāciju, tiesāšanas metodiku un fizisko sagatavotību.

Semināra praktiskā daļa ietvēra starptautiskā jauniešu turnīra Riga Cup U-14 un U-15 vecuma grupu spēļu tiesāšanu. Mačus vēroja tiesnešu instruktori Ā. Supe, J. Popovičenko, V. Osipovs, S. Braga un V. Botošs, kuri jaunajiem tiesnešiem sniedza vērtīgus padomus tiesāšanas prasmju pilnveidošanai.

Saskaņā ar semināra rezultātiem tiesneši, kuri veiksmīgi nokārtojuši fiziskās sagatavotības un teorētisko zināšanu testus, kā arī labā līmenī tiesāja turnīra spēles, tiek iekļauti kandidātu sarakstā augstāka līmeņa spēļu apkalpošanai.