Novembrī deviņus mēnešus ilgās mācības noslēguši Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) futbola pārvaldības jeb CFM (Certificate in Football Management – angļu val.) izglītības programmas dalībnieki. Šādas programmas uzņemšana 2018. gadā pirmoreiz bija uzticēta Latvijas Futbola federācijai (LFF).

Šie apmācību kursi norisinājās Lozannas Universitātes paspārnē un ļauj dalībniekiem iekļauties Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmā (ECTS). Apmācību dalībnieki piedalījās gan klātienes praktiskajās, gan padziļinātās tālmācības sesijās, aptverot tādu tēmu loku kā pasaules futbola uzbūve, stratēģiskā pārvaldība un menedžments, finanšu un cilvēkresursu pārvaldība, futbola mārketings un sponsoru piesaiste, sabiedriskās attiecības futbolā, pasākumu vadība un darbs ar brīvprātīgajiem.

Apmācību dalībnieki tika izvēlēti pēc rūpīgas UEFA un LFF atlases ar mērķi padziļināt nacionālajās federācijās, klubos un citās ar futbolu saistītās struktūrās strādājošo profesionāļu izpratni par Eiropas un pasaules futbola uzbūvi. Latvijai uzticētajā programmā, kas ilga no februāra līdz novembrim, piedalījās futbola un sporta dzīves pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Vācijas. Ar programmas dalībniekiem strādāja pasniedzēji no UEFA, Lozannas Universitātes, Londonas Universitāte, Bocconi Universitātes Milānā un citām Eiropas vadošajām izglītības iestādēm.

Iespēja piedalīties šādās apmācībās tiek dota visu 55 UEFA dalībvalstu pārstāvjiem, tomēr katru gadu tiek izraudzītas vien pāris valstis, kurām tiek uzticēta programmas realizēšana. UEFA CFM kursi pirmoreiz tika ieviesti 2010. gadā, un kopš tā laika apmācības sekmīgi pabeiguši vairāk nekā 700 Eiropas futbola pārstāvji.

LFF ir gandarīta par UEFA izrādīto uzticību un doto iespēju pēc iespējas lielākam skaitam Latvijas futbolā iesaistīto saskarties ar šīs programmas augsto pievienoto vērtību. Ceram, ka iegūtās zināšanas palīdzēs programmas dalībniekiem labāk izprast Latvijas un Eiropas futbola vidi, kā arī ļaus saskatīt daudzos savstarpējā atbalsta veidus, kā var attīstīties dažādie futbola segmenti!

Plašāka informācija par UEFA CFM programmu pieejama ŠEIT.