Latvijas Futbola federācija (LFF) sadarbībā ar Eiropas Futbola asociāciju savienību (UEFA) izstrādājusi attīstības stratēģiju 2025.-2030. gadam, kurai dots nosaukums un vadmotīvs "Futbols visiem". Stratēģija definē organizācijas ilgtermiņa mērķus no 2025. gada, nosakot prioritāros attīstības virzienus un konkrētus sasniedzamos rezultātus.

Stratēģija izstrādāta UEFA GROW programmas ietvaros. Tās veidošanas procesā, kas ilga kopš pagājušā gada maija, iesaistīta maksimāli plaša Latvijas futbola un sporta sabiedrības daļa - biedri, klubi, spēlētāji, fani, vecāki, tiesneši, valsts un pašvaldību pārstāvji, vietējie un starptautiskie speciālisti. Apjomīgs viedokļu un vajadzību apzināšanas process veikts, lai saprastu izplatītākās problēmsituācijas dažādos segmentos un ieviešamās idejas, kā arī definētu galvenos virzienus, caur kuriem tiktu stiprināta Latvijas futbola nākotnes attīstība.

Mēs kā futbola sabiedrība lieliski apzināmies, ka futbols ir sporta karalis ne tikai globāli, bet arī pie mums. Futbolam ir milzīgs potenciāls, arī Latvijā, bet tā īstenošana ir atkarīga no mūsu visu iesaistes. Ja skatīsimies visi vienā virzienā un turēsimies pie vienota mērķa, mēs sasniegsim gribēto un gūsim daudz uzvaru. Tieši tāpēc vienota attīstības stratēģija ir federācijas galvenais ceļvedis ikdienas izaicinājumos – orientieris, kas neļauj novirzīties no ceļa.

Attīstības stratēģija definē, ka LFF vīzija ir apvienot futbola sabiedrību ar iekļaušanas palīdzību, nodrošinot vadības procesus, kas uzlabo sniegumu visos futbola līmeņos. No tā izriet stratēģijas centrālā misija - izglītot, aizsargāt, vienot un iedvesmot, iekļaujot iespējami plašāku cilvēku loku. Kā galvenās vērtības, kas veido Latvijas futbola mugurkaulu, izvirzītas uzticība, cieņa, profesionalitāte, caurspīdīgums un atbildība.

Izrietot no definētās vīzijas, misijas un vērtībām, Latvijas futbola attīstības stratēģijā konkrēti mērķi un uzdevumi izvirzīti sešos galvenajos attīstības virzienos jeb pīlāros:

  • ELITES FUTBOLS
  • GRASSROOTS FUTBOLS
  • INFRASTRUKTŪRA
  • SIEVIEŠU FUTBOLS
  • ORGANIZĀCIJA UN PĀRVALDĪBA
  • SACENSĪBAS

Līdztekus tam, lai veiksmīgi īstenotu stratēģiju, definēti mērķu sasniegšanas veicinātāji kā atbalsts LFF pamataktivitātēm. Tie laika skalā ietver dažādus attīstāmos virzienus datu ieguvē un analīzē, komunikācijā un iesaistes veicināšanā, izglītošanā un cilvēkresursu uzlabošanā.

Ar kopīgu un nesavtīgu darbu, precīziem akcentiem, iekšējo un ārējo atbalstu 2030. gadā vēlamies redzēt, ka Latvijas nacionālā izlase spēlē UEFA Nāciju B līgā, Latvijā ir attīstīta mūsdienīga futbola infrastruktūra, sieviešu futbols ir kļuvis par masveidīgāko sieviešu sporta veidu Latvijā, mūsu jaunatnes izlases piedalās finālturnīros un Elites kārtās, par 30% ir pieauguši sponsorēšanas ienākumi un privāto sponsoru skaits, Eiropas Top 20 līgās ir palielināta latviešu spēlētāju pārstāvniecība un visās LFF sacensībās ir panākts visaugstākais sportiskais līdzsvars.

LFF prezidents Vadims Ļašenko un ģenerālsekretārs Arturs Gaidels izsaka pateicību visiem stratēģijas izstrādes procesā iesaistītajiem par savu ieguldījumu Latvijas futbola nākotnes veidošanā!

Atgādinām, ka pirmā LFF attīstības stratēģija tika ieviesta 2017. gadā ar noslēgumu šogad.