No 3.jūnija līdz 6.jūnijam Rīgas Olimpiskajā sporta centrā veiksmīgi aizritēja treneru izglītības seminārs „Spēles inteliģences attīstīšana futbolā” (Developing game intelligence in football - angļu val.). Seminārus vadīja ārvalstu speciālisti (Wein Horst (Vācīja), Marcello Nardini (Itālija), Sergio Grassi Nardini (Itālija), Gaetano Cibelli Nardini (Itālija).


Pirmā semināru diena tika veltīta spēles inteliģences attīstīšana futbolā bērniem vecumā līdz 10 gadiem, kuru apmeklēja 96 treneri. Šajos semināros āŗzemju speciālistu pavadībā treneri tika iepazīstināti ar spēles „Funino” pamatnoteikumiem un to iespējām ietekmēt jauno futbolistu attīstību. Pēc teorētiskās daļas treneri devās uz futbola laukumu, kur V.Horsta (Wein Horst – angļu val.) vadībā tika novadīts praktiskais seminārs, izmantojot jau pieminēto spēli.

Otrā semināru diena tika veltīta spēles inteliģences attīstīšana futbolā bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem. Šo semināru klātienē apmeklēja 83 treneri, kuri tika iepazīstināti ar smadzeņu kinētiskās uztveres ietekmi un nepieciešamību futbolā. Semināru praktiskajā daļā M.Nardini (Marcello Nardini – augļu val.) demonstrēja vingrinājumus, kuri palīdz uzlabot smadzeņu kinētisko uztveri. Otrās dienas beigās M.Nardini novadīja vārtsargu dekatlonu, kur FS „METTA” komandas vārtsargi sacentās savā starpā meistarībā.

Trešā semināra diena pilnībā tika veltīta spēles inteliģences attīstīšanai futbolā jauniešiem vecumā no 14 gadiem līdz 18 gadiem. Arī šī diena izraisīja lielu interesi par semināru un to apmeklēja 73 treneri. Šajā dienā pasniedzēja V.Horsta (Wein Horst – angļu val.) pavadībā tika apgūti vingrinājumi, kuri palīdzētu uzlabot komandas spēli tādos aspektos kā bumbas kontrole, uzbrukums no aizsardzības un pretuzbrukums.

Ceturtā semināru diena tik veltīta fiziskajai sagatavotībai, un to vadīja G.Cibelli (Gaetano Cibelli – angļu val.). Šo semināra dienu apmeklēja 62 treneri. Teorētiskajā un praktiskajā daļā tika sniegta informācija par spēka, ātruma un izturības attīstīšanas integrēšanu futbola vingrinājumos.

Latvijas Futbola federācija izsaka pateicību par piedalīšanos semināru praktiskajās daļās sekojošiem klubiem:
JFC”Skonto” treneru A. Šarando un S. Golubeva vadībā; 
JDFS „Alberts” trenera A. Dombrovska vadībā; 
FS „METTA” treneru A. Karpova, Ģ. Mihelsona un A.Biezā vadībā;
„Rīgas Futbola skola” treneru I.Stepanova un V. Beļajeva vadībā;
„Šitika Futbola skola” trenera J. Hudjakova vadībā.

LFF izsaka personīgu pateicību Rīgas Olimpiskā centra sporta zāļu organizācijas daļas vadītājam E. Šļaukstiņam par futbola laukuma un konferenču zāles sagatavošanu, kā arī peldbaseina nodrošinājuma daļas vadītājai Inesei Ļubinskai par semināriem nepieciešamo izsniegto inventāru un laipno attieksmi pret ārvalstu speciālistiem, iepazīstinot viņus ar OSC telpām.