Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde pirmdien, 20. janvārī, kārtējā sēdē skatīja federācijas 2020. gada budžeta pirmo versiju, gatavojoties budžeta apstiprināšanai nākamajā valdes sēdē.

LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks prezentēja valdei LFF 2020. gada budžeta pirmo versiju, kuras detaļas vēl tiks skatītas atsevišķās LFF komitejās. Pēc tam budžeta versija tiks vērtēta LFF Finanšu komitejā, bet pēc LFF starptautisko partneru atzinumu iegūšanas noteiktos jautājumos budžeta galējā versija tiks virzīta apstiprināšanai LFF valdē, kas paredzēts februāra sākumā. Visas iesaistītās puses pašlaik strādā pie LFF izdevumu pozīciju optimizēšanas un samazināšanas aptuveni 30% apmērā attiecībā pret iepriekšējo gadu.

Turpinot LFF budžeta ieņēmumu pozīciju saskaņošanu ar LFF starptautiskajiem partneriem, LFF valde akceptēja projektu iesniegšanu FIFA Forward finansējuma iegūšanai Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas, LFF reģionālo centru attīstības programmas, kā arī vairāku bērnudārzu futbola attīstības, sacensību organizēšanas un nacionālo izlašu programmu vajadzībām.

LFF valde, diskutējot par Latvijas nacionālās izlases galvenā trenera jautājumu, lēma pārtraukt darba attiecības ar līdzšinējo valstsvienības galveno treneri Slavišu Stojanoviču. LFF administrācijai uzdots vest sarunas ar speciālistu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu.

Uzklausot un atbalstot Latvijas Futbola treneru asociācijas (LFTA) rekomendāciju, LFF valde lēma Latvijas izlases galvenā trenera amatā apstiprināt Daini Kazakeviču. LFF valde piekrita LFTA atzinumam, kurā izcelta Daiņa Kazakeviča pieredze darbā ar Latvijas U-21 izlasi un lielu daļu no pašreizējiem nacionālās valstsvienības spēlētājiem, pieredze darbā ar vietējiem treneriem un klubiem, autoritāte vietējo speciālistu un spēlētāju vidū, kā arī augstas motivēšanas spējas.

Gan balsojumā par Slavišas Stojanoviča atbrīvošanu no amata, gan balsojumā par Daiņa Kazakeviča iecelšanu amatā "par" balsoja seši no astoņiem LFF valdes locekļiem.

Tāpat pirmdien pēc LFF valdes aicinājuma ziņojumu par 2019. gadā pieņemtajiem lēmumiem sniedza LFF Apelāciju komisijas priekšsēdētājs Aivars Bergers, atbildot uz valdes locekļu jautājumiem par lēmumu pieņemšanas gaitu un niansēm vairākos pērn LFF Apelāciju komisijas izskatītajos jautājumos.

Lai aktualizētu LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas darbību, apkopojot esošo situāciju ar iepriekš virzīto infrastruktūras projektu un atbalsta programmas statusu, kas jāpielāgo pašreizējām LFF budžeta iespējām, LFF valde lēma par komitejas priekšsēdētāju iecelt Sergeju Kovaļovu, bet par priekšsēdētāja vietnieci apstiprināt Anastasiju Kučinsku. Komitejas sastāvs papildināts ar diviem locekļiem – Maksimu Krivuņecu un Māri Peilānu.

Citviet par jauno LFF Klubu licencēšanas komisijas priekšsēdētāju LFF valde apstiprinājusi Mārtiņu Daģi, bet komisijas sastāvā par locekli iecēlusi Olgu Skorinku. Savukārt LFF Finanšu komitejā pēc LFF valdes akcepta Uģi Mālmani nomainījusi Liāna Sproģe.

Savu darbību izbeidzot līdzšinējam nolikumam, valde apstiprinājusi LFF jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikumu 2020.-2024. gadam, kā arī vairākus gaidāmās sezonas sacensību reglamentus.

Nākamā LFF valdes sēde paredzēta 3. februārī plkst. 11:00 LFF telpās.