Latvijas Futbola federācija (LFF) pēc iepazīšanās ar atklāto vēstuli no SK Cēsis pārstāvja Anthony McMullen attiecībā uz komandai piešķirto tehnisko zaudējumu 2. līgas čempionāta spēlē trenera ar atbilstošu trenera licenci klātbūtnes nenodrošināšanas dēļ vēlas komentēt vēstulē izteiktos apgalvojumus.

Uzlabojumi klubu sacensību sistēmā visos līmeņos ir viena no LFF ilgtermiņa attīstības prioritātēm, līdz ar to tiek pievērsta pastiprināta uzmanība gan nozīmīgākajiem valsts čempionātiem, gan amatieru un jaunatnes čempionātiem. Neskatoties uz to, ka šobrīd Latvijas 2. līgas čempionāts tiek pieskaitīts amatieru futbola kategorijai, amatieru futbols ir ļoti svarīga klubu sacensību sistēmas attīstības sastāvdaļa. Līdz ar to no šī gada sezonas Latvijas 2. līgas čempionātā ir ieviestas papildus prasības, kas ir vērstas uz to, lai tuvāko sezonu laikā tiktu uzlabots gan 2. līgas klubu organizatoriskais līmenis, gan treniņprocesa kvalitāte, kas ir arī pašu klubu interesēs.

Čempionāta reglaments tika pieņemts pirms sezonas un apstiprināts LFF valdē, visiem sacensību dalībniekiem radot vienādus spēles noteikumus un visus ar tiem iepazīstinot. Līdztekus tam uzsverams, ka 2. līgas sacensības šogad ir pārņemtas pilnīgā LFF kontrolē, atsakoties no spēļu organizēšanas pienākumu deleģēšanas reģionālajiem futbola centriem. Viens no šādu izmaiņu mērķiem ir vienota sacensību kontroles mehānisma ieviešana, lai atsevišķos gadījumos netiktu pieļauta prasību interpretācija, kāda ir konstatēta iepriekš – piemēram, saistībā ar 2. līgas komandu treneru kvalifikāciju.

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo LFF treneru kategoriju klasifikatoru 2. līgas komandas trenerim ir jābūt spēkā esošai C-LFF trenera licencei. Papildus tam čempionāta reglaments nosaka, ka 2. līgas spēle nevar sākties, ja komandai starp oficiālajām personām vai spēlētājiem protokolā un fiziski uz vietas nav trenera ar C-LFF licenci. Saskaņā ar LFF statūtiem sacensību reglamentus pieņem LFF valde un neviens LFF darbinieks, spēlētājs, treneris vai futbola klubs nav tiesīgs neievērot vai atļaut neievērot reglamentā ietvertos noteikumus.

Komentējot konkrēto gadījumu ar 11. maijā plānoto 2. līgas čempionāta spēli FK Pļaviņas DM - SK Cēsis, kā arī saņemot informāciju no attiecīgajām LFF struktūrvienībām, vēlamies norādīt, ka minētās spēles galvenais tiesnesis pieņēma lēmumu neuzsākt spēli saskaņā ar visiem iepriekšminētajiem LFF reglamentējošo dokumentu nosacījumiem, kam sekoja atbilstošs LFF Disciplinārlietu komisijas lēmums par tehniskā zaudējuma piešķiršanu.

Iepriekš pirms pagājušās sezonas LFF Izglītības nodaļas speciālisti ir bijuši ciešā kontaktā ar Anthony McMullen, bet pirms šīs sezonas – ar trenera pašlaik pārstāvēto klubu SK Cēsis, sniedzot detalizētu informāciju par situāciju ar trenera kvalifikāciju. Atbilstoši UEFA konvencijai ārvalstu speciālistam ir jābūt UEFA līmeņa izglītībai, lai šis speciālists būtu tiesīgs strādāt kādā citā valstī, bet pērn, kad Anthony McMullen vērsās LFF, tika konstatēts, ka šim speciālistam ir iegūta vien zemākās nacionālās kategorijas trenera izglītība Anglijā. Tā automātiski netiek pielīdzināta zemākajai C-LFF kategorijai Latvijā, līdzīgi kā C-LFF kategorija netiktu automātiski pielīdzināta identiskai kategorijai Anglijā. Saskaņā ar UEFA konvenciju atkāpe šajā regulējumā ir pieļaujama tad, ja attiecīgais speciālists ir uzsācis savas UEFA līmeņa apmācības, un pērn šāda apņemšanās tika izrādīta gan no paša speciālista, gan no viņa tolaik pārstāvētā kluba. Pašlaik LFF rīcībā nav informācijas, ka Anthony McMullen būtu uzsācis savu UEFA līmeņa izglītības iegūšanu.

Pirms šīs sezonas LFF Izglītības nodaļa informēja SK Cēsis, ka pēc tās informācijas, kas pērn tika iesniegta federācijai, Anthony McMullen izglītība nav pielīdzināma nepieciešamajai C-LFF licencei, tomēr ir nepieciešams attiecīgs kluba iesniegums ar lūgumu trenera kvalifikāciju izvērtēt, jo, iespējams, pa šo laiku treneris ir ieguvis kādu jaunu kvalifikāciju, par ko LFF nav informēta. Pretēji kluba teiktajam šāds iesniegums LFF nesekoja.

Par situāciju SK Cēsis vadību vairākkārt brīdināja arī LFF Sacensību nodaļa – gan savlaicīgi, gan vēl dienu pirms minētās spēles.

LFF augstu vērtē ārzemju speciālistu ar atbilstošu trenera kvalifikāciju iesaisti Latvijas futbola klubu treniņprocesā - ar nosacījumu, ka tiek ievērotas gan LFF, gan UEFA prasības attiecībā uz treneru licenču atbilstību. Vienlaikus izceļam, ka LFF treneru kategoriju klasifikators izveidots saskaņā ar visām UEFA prasībām un regulām.

Savukārt noteikumu, ka attiecīgajam trenerim ir jābūt klātesošam savas komandas spēlēs, LFF uzskata par būtisku, jo komandas trenerim ir jāseko līdzi spēlētāju uzvedībai pirms spēles, tās laikā un pēc spēles. Tāpat komandas trenera klātbūtne spēlē LFF ieskatā ir svarīga arī godīgas spēles un integritātes apsvērumu dēļ, un šis ir vēl viens būtisks faktors, kāpēc LFF ir mainījusi 2. līgas organizatorisko kārtību un spēļu aizvadīšanas prasības.

LFF struktūrvienības un to darbinieki, kuru pārziņā ir 2. līgas čempionāta organizatoriskie jautājumi, vienmēr ir atvērti konstruktīvai diskusijai par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar komandu dalību LFF klubu sacensībās, un vienmēr ir gatavi piedāvāt risinājumus, kas ir LFF un starptautisko organizāciju tiesību aktu ietvaros. LFF ieskatā Anthony McMullen vēstulē ietvertās norādes uz atšķirīgu attieksmi pret futbola klubiem vai LFF biedriem un norādes uz šķietami absurdiem lēmumiem ir nepamatotas un ir acīmredzamā pretrunā ar tām lietām, kuras ir ietvertas pašā vēstulē - proti, vēlme attīstīt futbolu Latvijā.