Latvijas Futbola federācija (LFF) otro gadu pēc kārtas bija pārstāvēta Eiropas Savienības (ES) sporta forumā, kas šoreiz 16. un 17. aprīlī notika Ljēžā, Beļģijā.

Šis ikgadējais pasākums, ko organizē Eiropas komisija, ir būtisks notikums Eiropas un starptautiskās sporta sabiedrības dialoga veicināšanā, kā arī platforma diskusijām par pašreizējo un nākotnes sporta politiku. Forumā atsevišķi skatītas arī Eiropas futbola nākotnes perspektīvas un digitālā laikmeta radītie izaicinājumi.

LFF forumā pārstāvēja ES projektu un iepirkumu speciālists Kārlis Boitmanis, kuram līdztekus bija arī individuālas tikšanās un aktualitāšu pārrunāšana ar Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā padomnieci izglītības, sporta nozarē un jaunatnes jomā Maiju Zvirbuli, kā arī Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) pārstāvi Žaneti Tifentāli.

"LFF aktīvi strādā, lai stiprinātu savu lomu Eiropas sporta politikā. Piemēram, esam pārstāvēti ES sporta inovāciju iniciatīvas "SHARE 2.0" vadības grupā. Tāpat esam izveidojuši jau aptuveni 50 starptautisku partneru tīklu, kas ļauj aktīvi piedalīties turpmākajos projektos un iniciatīvās, kā arī stiprināt savu klātbūtni Eiropas sporta politikā," pauž K. Boitmanis.