Sadarbībā ar Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) treneru izglītības speciālistu Deniju Raizeru (Dany Ryser) Latvijas Futbola federācija (LFF) turpina darbu pie pašmāju treneru izglītotāju sagatavošanas.

LFF treneru izglītības speciālists Artūrs Biezais: "Treneru izglītotāju loma ir ļoti būtiska treneru attīstības procesā, tāpēc šis ir viens no galvenajiem LFF mērķiem izglītības segmentā turpmākajiem trim gadiem - palielināt treneru izglītotāju skaitu un kvalitāti. Kursa teorētiskās daļas tēmas bija pieaugušo mācīšanās principi, UEFA izglītības principi, treneru izglītotāja loma un pienākumi, teorētisko nodarbību vadīšanas un analizēšanas principi, praktisko nodarbību prezentāciju un vadīšanas analīzes principi, kā arī komunikācijas prasmes. Praktiskajā daļā treneru izglītotāji mācījās gan vadīt, gan analizēt teorētiskās un praktiskās nodarbības, lai tās atbilstu nepieciešamajiem principiem. Šo procesu plānojam turpināt ar praktisko darbu jau pašlaik notiekošajos kursos, bet nākamajā gadā plānots realizēt vēl vienu treneru izglītotāju kursu, kurā šī kursa treneru izglītotāju kandidāti jau būs treneru izglītotāju attīstītāji."