Piektdien, 27. aprīlī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās ikgadējais Latvijas Futbola federācijas (LFF) kongress, kurā pulcējās LFF biedri, LFF vadība, viesi un mediju pārstāvji. Viņiem kā pirmajiem tika prezentēts gala darbs ilgstoši tapušajai Latvijas futbola attīstības stratēģijai 2017.-2024. gadam.

 Kongresa foto galerija

 Kongresa pilnais ieraksts (Sportacentrs.com)

Kongresu apmeklēja 82 no reģistrētajiem 117 federācijas biedriem. Tajā uzrunas Latvijas futbola ģimenei teica arī Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) pārstāve Eva Paskē (Eva Pasquier, Head of International Relations), kura atbild par starptautiskajām attiecībām, un Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pārstāvis Olivers Jungs (Oliver Jung, Coordinator, Development Programmes Europe, Africa and Oceania), kurš ir atbildīgs par sadarbību ar Eiropas valstu futbola federācijām attīstības programmu jautājumos. UEFA un FIFA pārstāvji savās uzrunās akcentēja Latvijas futbola attīstības stratēģijas 2017.-2024. gadam nozīmīgumu tālākai Latvijas futbola izaugsmei. Stratēģijas būtība, vīzija, misija un mērķi pirmoreiz tika prezentēti kongresa laikā.

Kongresa laikā LFF biedri kā pirmie iepazinās ar Latvijas futbola attīstības stratēģiju 2017.-2024. gadam ar vienotu vīziju Futbols Latvijas sirdī. Prezentējot stratēģijas vadlīnijas, LFF izpilddirektors Edgars Pukinsks aicināja visus Latvijas futbola ģimenes locekļus un šī sporta veida entuziastus izmantot stratēģijas dokumentā paustos mērķus un apņemšanās kā iedvesmas un skaidras virzības avotu. Stratēģijas dokuments tapis četru gadu garumā, tā vadmotīvu izstrādāšanā vairākkārt iesaistot FIFA, Latvijas futbola klubus, LFF reģionālos futbola centrus un LFF komitejas. Stratēģija vizuālā veidā drīzumā ikvienam interesentam būs pieejama LFF mājaslapā.

Kongresa darba kārtībā bija paredzēta viena vēlēšanu procedūra, lai tiktu ievēlēts pilntiesīgs LFF valdes loceklis Futbola biznesa attīstības segmentā, balsojot par Gunta Blumberga vai Emīla Latkovska kandidatūru. Iepriekšējā kongresa laikā G. Blumbergs un E. Latkovskis tika kooptēti valdes sastāvā bez balsstiesībām ar biedru balsu vairākumu līdz nākamajam kārtējam kongresam. Tā kā E. Latkovskis kongresam iesniedza savu atsaukumu no LFF valdes locekļa un LFF Futbola biznesa attīstības komitejas priekšsēdētāja pozīcijām, LFF biedri balsoja par G. Blumberga ievēlēšanu pilntiesīgā LFF valdes sastāvā Futbola biznesa attīstības segmentā. G. Blumberga kandidatūra tika atbalstīta ar 61 balsi par.

LFF prezidents Guntis Indriksons sava darba ziņojumā atkārtoti apliecināja, ka šis būs viņa pēdējais darba gads federācijā un 2018. gada LFF kongress būs jauna prezidenta vēlēšanu kongress. Ielūkojoties federācijas ikdienas darbā, LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis tikmēr savā uzrunā izcēla galvenos darba laukus, kuros ikdienā attīsta LFF nodaļu darbinieki.

LFF izpilddirektors Edgars Pukinsks, prezentējot revidēto gada pārskatu, skaidroja iemeslus LFF ieņēmumu samazinājumam 2016. gadā, kas saistīti ar FIFA un Hat-Trick programmas darbības izmaiņām. Tāpat gada pārskats, kas pieejams publiski, ielūkojas galvenajās LFF izdevumu pozīcijās.

LFF biedri tika informēti, ka saskaņā ar LFF valdes lēmumu ir izveidota LFF pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas darba grupa, kuras uzdevumos tostarp ietilpst skaidru kritēriju izstrāde LFF kolektīvo biedru uzņemšanai. Tādējādi šī kongresa ietvaros neviens no LFF biedru kandidātiem netika virzīts uz balsojumu biedra statusa zaudēšanai vai iegūšanai. Biedru izslēgšana un uzņemšana tiks organizēta pēc statūtu izmaiņu apstiprināšanas LFF kongresā, kas cita starpā ir saistīts ar likumā noteiktajiem jaunievedamajiem ierobežojumiem attiecībā uz sporta veidu federāciju kolektīvo biedru juridisko statusu. LFF pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas darba grupā darbosies Edgars Pukinsks (darba grupas vadītājs, LFF izpilddirektors), Kaspars Gorkšs, Renārs Kurmis, Matīss Šķiņķis, Artūrs Saļņikovs un Andris Treimanis.

Nākamais kārtējais LFF kongress plānots 2018. gada 27. aprīlī.


Latvijas Futbola federācija