2014.g. 2.maijs,
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2014/9

 

Piedalās: V. Liholajs, S.Zaikins, J.Voitkovs
Protokolē: A.Gaidels

 

1. Par spēlētāju diskvalifikācijām
Iepazīstoties ar spēles protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem,
DK nolemj diskvalificēt:
 

 ‣   Mārcis Savinovs /FB Gulbene/ uz 1 spēli (nepiedalās 1.līgas čempionāta nākamajā spēlē) (D.R.P.p.13.);

2. Par sodiem
Iepazīstoties ar spēļu protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem, 
DK nolemj sodīt:

 ‣  FK „Jēkabpils/JSC” FC – naudas sods 140 EUR (D.R.P.p.7.2.13);


 

LFF DK priekšsēdētājs V. Liholajs
Protokolēja A. Gaidels