2014.g. 24.aprīlis,
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2014/7

 

Piedalās: V. Liholajs, S.Zaikins, J.Voitkovs
Protokolē: A.Gaidels

 

1. Par spēlētāju diskvalifikācijām
Iepazīstoties ar spēles protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem,
DK nolemj diskvalificēt:
 

‣ Artjoms Murdasovs /BFC Daugavpils/ uz 1 spēli (nepiedalās Virslīgas čempionāta nākamajā spēlē) (D.R.P.p.20.1);

‣ Dairis Zariņš /FK Smiltene/BJSS/ uz 1 spēli (nepiedalās 1.līgas čempionāta nākamajā spēlē) (D.R.P.p.20.1.);

‣ Verners Zalaks /BFC Daugavpils-2/ uz 1 spēli (nepiedalās Dublieru čempionāta nākamajā spēlē) (D.R.P.p.20.1); 


2. Par sodiem
Iepazīstoties ar spēļu protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem, 
DK nolemj brīdināt:

‣ FK „Daugava Rīga” galveno treneri A. Skrupski – par nekorektu uzvedību (par ūdens pudeles izsišanu laukumā) š.g. 20. aprīļa spēles FK Liepāja – FK Daugava Rīga 81. minūtē (D.R.P. p. 16);

‣ „RFS” – par š.g. 19/04 1. Līgas čempionāta spēles RFS – FK Jēkabpils/JSC organizācijas nepilnībām (1. Līgas čempionāta spēļu kalendāra nenodrošināšana) (1. Līgas čempionāta reglamenta p. 8.2);

‣ FK „Daugava Rīga-2” – par š.g. 21/04 Dublieru čempionāta spēles FK Daugava Rīga-2 – FC Daugava Daugavpils-2 spēles informatora nenodrošināšanu (Dublieru čempionāta reglamenta p. 7.13.5);

‣ FK „Liepāja” – par š.g. Latvijas kausa ½ spēles FK Jelgava – FK Liepāja viesu komandas atšķirīgas formas tērpa (spēļu šortu) krāsas nenodrošināšanu (2013./2014.g. Latvijas kausa izcīņas reglamenta p. 6.9.2).

 

3. Dažādi
Par š.g. 10. aprīļa SFK Varavīksne vēstuli attiecībā uz š.g. 8. aprīļa DK lēmumu nr. 4 daļā par piešķirto sodu 140 EUR apmērā (D.R.P. p. 7.2.13).

Iepazīstoties ar vēstules saturu, DK konstatēja, ka ar minēto lēmumu tika sodīti divi subjekti, proti, komanda FK 1625 Liepāja (pamatojoties uz D.R.P. p. 7.2.13) un atsevišķi spēlētājs M.Šaļapins (pamatojoties uzD.R.P.p.20.5). Ņemot vērā minētos faktus, nav pamata grozīt š.g. 8. aprīlī pieņemto lēmumu.

DK nolemj: atstāt spēkā š.g. 8. aprīļa DK lēmumu nr.4.


 

LFF DK priekšsēdētājs V. Liholajs
Protokolēja A. Gaidels