2014.g. 25.marts,
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2014/2

Piedalās: V. Liholajs, S.Zaikins, J.Voitkovs
Protokolē: A.Gaidels

1. Par spēlētāju diskvalifikācijām

Iepazīstoties ar spēles protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem,DK nolemj diskvalificēt:

· Aurimas Kucys /FK Daugava Rīga/uz 1 spēli (nepiedalās Virslīgas čempionāta nākamajā spēlē) (D.R.P.p.20.1);

· Ahmed Abdultaofik /FK Ventspils/ uz 3 spēlēm + naudas sods 170 EUR (nepiedalās Virslīgas čempionāta nākamajās trīs spēlēs) (D.R.P.p.20.4);

2. Par sodiem

Iepazīstoties ar spēļu protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem, DK nolemj sodīt:

· FK Daugava Rīga – naudas sods 140 EUR (D.R.P.p.7.2.13);

DK nolemj brīdināt:

FK Ventspils - par spēles organizācijas nepilnībām š.g. 22/03 spēlē FK Ventspils – FK Daugava Rīga (nepietiekošs skaits bumbu padevēju) (Virslīgas čempionāta reglamenta p. 7.16.2).


LFF DK priekšsēdētājs V. Liholajs
Protokolēja A. Gaidels