2016. gada 4. marts
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2016/03

Piedalās:
Komisijas locekļi: V. Liholajs, S.Zaikins, J.Voitkovs
Komisijas sekretārs: A.Gaidels

1. Par Aleksandra Vlasova š.g. 17. februāra iesniegumu attiecībā uz diskvalifikācijas atcelšanu

Iepazīstoties ar minētās lietas materiāliem un saistošo dokumentāciju, kā arī š.g. 1. marta vēstuli no Valsts policijas par to, ka šobrīd attiecībā uz A.Vlasovu nav pieņemti procesuālie lēmumi, kas aizliegtu viņam piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs,

DK nolemj:

atcelt 2014. gada 24. oktobra DK lēmumu par aizliegumu A.Vlasovam piedalīties jebkurās ar futbolu sasitītās aktivitātēs, tajā skaitā, piedalīties LFF organizēto sacensību spēlēs, kā arī atrasties ģērbtuvēs, tehniskajā zonā, piedalīties preses konferencēs, iekļūt stadionā, kā arī veikt futbola komandas sagatavošanas funkcijas.

2. Par LFF Valdes š.g. 24. februāra lēmumu attiecībā uz Krišjāņa Kļaviņa kandidatūru LFF prezidenta amatam

Sakarā ar š.g. 3. martā papildus saņemto vēstuli no UEFA, kā arī ņemot vērā nepieciešamību izvērtēt minētās vēstules saturu un Krišjāņa Kļaviņa lūgumu iepazīties ar vēstules saturu un citiem lietas materiāliem,

DK nolemj:

atlikt lietas izskatīšanu līdz š.g. 11. marta plkst. 11:00.


DK priekšsēdētājs Vitālijs Liholajs
DK sekretārs Arturs Gaidels