Saistībā ar izmaiņām LFF struktūrās, pēc valdes lēmuma, LFF paziņo par Sporta tehniskās daļas dibināšanu.

Galvenie jaunizveidotās daļas darbības virzieni būs treneru apmācība, augstākā līmeņa futbols (darbs ar izlasēm, treneru padome u.c.), zinātniski metodiskā apgāde u.c.

Par daļas vadītāju iecelts pedagoģijas zinātņu doktors Igors Kļosovs.


Mārtiņš Hartmanis
LFF preses sekretārs