Šonedēļ veiksmīgi aizritēja Latvijas Futbola federācijas Sporta tehniskās daļas sadarbībā ar Latvijas Psiholoģijas Asociāciju organizētais seminārs "Futbolistu sagatavošanas psiholoģiskie aspekti".

Semināra vadītāja bija Ukrainas Nacionālās sporta universitātes Psiholoģijas katedras profesore Valentīna Voronova. Tika apskatītas pamattēmas - kopējā psiholoģiskā sagatavotība, psiholoģiskā kontrole, motivācija u.c.

Seminārs izsauca lielu ieinteresētību, kopumā tajā piedalījās vairāk nekā 90 licencētie Latvijas futbola treneri. Šis seminārs tiek organizēts treneru apmācības un kvalifikācijas paaugstināšas sistēmas ietvaros. Uz semināru tiek aicināti visi LFF licencētie futbola treneri. Pēc semināra visi dalībnieki saņems arī dalību apliecinošus sertifikātus (seminārs ir obligāts treneru pārreģistrēšanas procesā).


LFF Preses daļa