Latvijas Futbola federācijas Sporta tehniskā daļa izsludina konkursu uz Latvijas U15 jauniešu (1996.gadā dzimušo futbolistu) izlases galvenā trenera amatu. Visiem kandidātiem jābūt aktīviem treneriem, kā arī jābūt darbojošās A-UEFA kategorijas trenera licencei.

Pretendentiem uz Latvijas U15 izlases galvenā trenera amatu līdz 2010.gada 1.februārim LFF Sporta tehniskajā daļā personīgi jāiesniedz sekojoši dokumenti:

- pases kopija;
- trenera licences kopija;
- personīgais CV (Curriculum Vitae);

Katrs pretendents LFF Sporta tehniskajai daļai piedāvā arī izstrādātu 2 gadu darba programmu, ieskaitot ieteicamo treneru komandas sastāvu, pie kam galvenā trenera palīga amata kandidātam nepieciešama vismaz B-UEFA trenera licence.


Latvijas Futbola federācijas
Sporta tehniskā daļa