Latvijas Futbola federācijas (LFF) Sporta tehniskā daļa Rīgas Olimpiskā sporta centrā treneru kvalifikācijas paaugstināšanas ietvaros ceturtdien, 4.februārī organizēja semināru A-UEFA kategorijas treneriem ar ārzemju speciālistu piedalīšanos.

"Futbola filosofijas īpatnības vadošajās Eiropas valstīs"

Semināra tēmas un lektori:

- Nīderlandes futbola filosofija (Anton Joore);
- Lielbritānijas futbola filosofija (Paul Ashworth);
- "The 11+" programma (Igors Kļosovs, Latvija).

Laiks: 6 stundas
Dalībnieki: 50 A-UEFA treneri


LFF Sporta-tehniskā daļa