2015. gada 13. novembris
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2015/40

Piedalās: V. Liholajs, J. Voitkovs, S. Zaikins
Protokolē: A.Gaidels

1. Par sodiem

Iepazīstoties ar spēļu protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem,

DK nolemj sodīt:

 • FK Ventspils – 200 EUR - par Drošības pasākumu reglamenta p. 2.1.4 neievērošanu š.g. 7/11 SMScredit.lv Virslīgas čempionāta spēles FK Jelgava – FK Ventspils laikā (D.R.P.p. 6.2.4);
 • FK Jelgava – 140 EUR - par Drošības pasākumu reglamenta p. 2.1.4 neievērošanu š.g. 7/11 SMScredit.lv Virslīgas čempionāta spēles FK Jelgava – FK Ventspils laikā (D.R.P.p. 6.2.4);
 • FK Jelgava – 70 EUR – par drošības darbinieku paviršu darbību š.g. 7/11 SMScredit.lv Virslīgas čempionāta spēles FK Jelgava – FK Ventspils laikā (D.R.P.p. 6.1.1; D.R.p.1.4);
 • Skonto FC – 280 EUR - par Drošības pasākumu reglamenta p. 2.1.4 neievērošanu š.g. 7/11 SMScredit.lv Virslīgas čempionāta spēles Skonto FC – Spartaks Jūrmala laikā (D.R.P.p. 6.2.4).

2. Par LFF Apelāciju komisijas lēmuma un LFF SSPK lēmumu neizpildi.

LFF DK, saņemot informāciju attiecībā uz š.g. LFF Apelāciju komisijas lēmuma un LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmumu neizpildi attiecībā uz darba algas izmaksu bijušajiem Skonto FC spēlētājiem, konstatēja, ka futbola klubs Skonto FC nav izpildījis sekojošus lēmumus noteiktajā termiņā saskaņā ar š.g. 3. novembra LFF DK lēmumu (līdz š.g. 12. novembrim):

 1. 1.) 2015. gada 14. septembra LFF SSPK lēmumu par darba algas izmaksu bijušajam Skonto FC spēlētājam Igoram Savčenkovam;
 2. 2.) 2015. gada 29. septembra LFF SSPK lēmumu par darba algas izmaksu bijušajam Skonto FC darbiniekam Alejandro Munoz Lopez;
 3. 3.) 2015. gada 29. septembra LFF SSPK lēmumu par darba algas izmaksu bijušajam Skonto FC spēlētājam Ritvaram Ruginam;
 4. 4.) 2015. gada 19. oktobra LFF Apelāciju komisijas lēmumu par darba algas izmaksu Aleksandram Fertovam.

DK nolemj:

Piemērot Skonto FC aizliegumu reģistrēt jaunus spēlētājus. Noteikt, ka aizliegums darbojas no š.g. 13. novembra līdz iepriekšminēto LFF juridisko komisiju lēmumu izpildei (D.R.P.p.6.2.12, D.R. 1.6. f)).

3. Par spēlētāju diskvalifikācijām

LFF DK, saņemot š.g. 2. novembra LFF Godīgas spēles un Ētikas komitejas sēdes protokolu, kurā, citastarp, tiek norādīts sekojošais:

 1. 1.) LFF licencētie spēlētāji Kirils Telegins un Ernests Pilāts šī gada oktobrī ir veikuši naudas likmes uz vienu no š.g. LFF organizēto sacensību spēlēm;
 2. 2.) Komiteja ir uzklausījusi abus iepriekšminētos spēlētājus Komitejas sēdes ietvaros. Abi spēlētāji atzīst, ka likmes ir veikuši, taču nebija informēti par to, ka saskaņā ar LFF Disciplināro reglamentu LFF licencētie spēlētāji nevar veikt likmes uz LFF organizēto futbola sacensību spēlēm, taču savu vainu atzīst un izdarīto nožēlo;
 3. 3.) Komiteja konstatē, ka saskaņā ar Komitejas nolikuma p.5.2., ir pietiekošs pamats virzīt jautājumu uz LFF Disciplinārlietu komisiju attiecībā uz disciplināro sankciju piemērošanu iepriekšminētajiem spēlētājiem.

DK nolemj:

Diskvalificēt spēlētājus Kirilu Teleginu un Ernestu Pilātu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, aizliedzot piedalīties LFF organizēto sacensību spēlēs un piemērot naudas sodu 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā (D.R. 1.5. b), c), D.R.P.p.11).


LFF DK priekšsēdētājs  V. Liholajs
Protokolēja A. Gaidels