2010.gada 17.decembrī pēc Latvijā licencēto A-UEFA un UEFA-PRO kategorijas treneru organizētās kopsapulces (49 treneri) lēmuma izveidota "LATVIJAS FUTBOLA TRENERU ASOCIĀCIJA (LFTA)".

LFTA darba pamatvirzieni:
- treneru izglītošana un izglītības līmeņa paaugstināšana;
- futbola spēles attīstīšana Latvijā;
- treneru profesijas popularizēšana;
- treneru tiesību un interešu aizstāvēšana.

LFTA vada Treneru Padome (11 cilvēku sastāvā), kuru ievēl kopējā sapulcē. Treneru Padome no sava vidus ievēl priekšsēdētāju. Treneru Padome sanāks kopā, lai risinātu aktuālu ar Latvijas futbola attīstību saistību jautājumus.

Latvijas futbola treneru asociācijas (LFTA) Treneru padome

Aleksandrs Starkovs 
Viktors Lukins 
Sauļus Cekanavičus 
Jurijs Andrejevs 
Vladimirs Serbins 
Mihails Zemļinskis 
Viktors Vicehovskis 
Oļegs Blagonadeždins 
Vladimirs Beļajevs 
Anatolijs Čebans 
Igors Kļosovs


LFF Preses daļa