2014.g. 24. oktobris,
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2014/42

Piedalās: V. Liholajs, J. Voitkovs, S. Zaikins
Protokolē: A. Saļņikovs

1. Par futbola kluba FC Daugava (Daugavpils) oficiālo personu un spēlētāju aizliegumu piedalīties ar futbolu saistītās aktivitātēs

Pamatojoties uz Valsts policijas lēmumu atzīt par aizdomās turētajiem, piemērojot drošības līdzekli – noteiktas nodarbošanās aizliegumu, sekojošām fiziskām personām – Jevgēnijam Klopovam, Ivanam Tabanovam, Aleksandram Vlasovam un Jevgēnijam Kosmačovam,

DK nolemj: piemērot aizliegumu piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs, tajā skaitā, piedalīties LFF organizēto sacensību spēlēs, kā arī atrasties ģērbtuvēs, tehniskajā zonā, piedalīties preses konferencēs, iekļūt stadionā, kā arī veikt futbola komandas sagatavošanas funkcijas, FC Daugava spēlētājiem Aleksandram Vlasovam un Jevgēniju Kosmačovam, tehniskajam direktoram Jevgēnijam Klopovam un galvenajam trenerim Ivanam Tabanovam līdz tiesībsargājošo institūciju turpmākajiem lēmumiem attiecībā uz minētajām fiziskajām personām (D.R. p.1.5., d), e), f)).

LFF DK priekšsēdētājs V. Liholajs
Protokolēja A. Saļņikovs