Latvijas Futbola federācijas (LFF) Sporta-tehniskā daļa publicējusi atjaunoto LFF licencēto treneru sarakstu, kuri LFF rīkotajos treneru izglītības kursos ieguvušu attiecīgās licences, kā arī to treneru sarakstu, kuri pagarinājuši licences darbības termiņu.

Atjaunotie LFF licencēto treneru saraksti pieejami: 
http://www.lff.lv/lv/treneri/saraksts/.

LFF Sporta tehniskā-daļa aicina pievērst uzmanību tos trenerus, kuriem tuvojas beigām vai ir beidzies licences derīguma termiņš un kuriem nepieciešams pagarināt licences derīguma termiņu, pretējā gadījumā šie treneri nevarēs piedalīties LFF organizētajās sacensībās. Saraksts pieejams attiecīgajā sadaļā zemāk.

Pievienots arī B-LSPA un C-LSPA kategorijas sporta speciālistu saraksts, kuriem pāratestācijas ceļā nepieciešams iegūt C-LFF kategorijas licenci.

Tuvākajā laikā mājaslapā būs pieejama informācija par jaunajiem LFF treneru izglītības kursiem.


LFF Sporta tehniskā daļa