Uzmanību! Latvijas Futbola federācijas Sporta tehniskā daļa izsludinapieteikšanos C-LFF kategorijas treneru izglītības kursiem. Visi interesenti tiek aicināti sākot ar 11.aprīli griezties LFF Sporta tehniskajā daļā, lai pieteiktos kursiem. Dokumenti, kuri nepieciešami, lai pieteiktos kursiem, atrodami šeit.

C-LFF kategorijas licenci var iegūt pretendenti (ne jaunāki par 18 gadiem, kā arī obligāta prasība - jābūt vidējai izglītībai), kuri ir izgājuši Latvijas Futbola federācijas Sporta tehniskās daļas rīkotos C-LFF kategorijas (80 stundas) treneru kursus un veiksmīgi nokārtojuši teorētisko un praktisko eksāmenu. Uzrādot dokumentus par augstāko sporta – pedagoģisko izglītību, C-LFF licenci var iegūt automātiski. Licence tiek izsniegta uz 3 gadiem. Pēc licences termiņa beigām tā tiek pagarināta apstiprinot kvalifikāciju.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa telefona numuru darba dienās: +371 67709654 (Andis Dombrovskis).


LFF Sporta tehniskā daļa