Latvijas Futbola federācijas (LFF) ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis un iepirkumu procedūras konkursa uzvarētāja SIA "Arčers" valdes priekšsēdētājs Armands Garkāns ceturtdien, 23. jūlijā, parakstīja ģenerālbūvuzņēmēja līgumu  par sporta kompleksa Kr. Barona ielā 116A rekonstrukcijas darbu veikšanu.

SIA "Arčers" uzticēts veikt būvdarbus, kā rezultātā tiks rekonstruēts un nodots ekspluatācijā sporta komplekss Kr. Barona ielā 116A, Rīgā. Iepriekš SIA "Arčers" piedāvājums kā saimnieciski izdevīgākais tika atzīts LFF Iepirkumu komisijas un LFF Valdes vērtējumā.

 Skaties video sižetu par preses konferenci

LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis: "LFF projekts, kura mērķis ir dot Latvijas futbolam jaunas mājas, turpina savu gaitu un virzās uz priekšu. Šodien sperts nākamais solis, parakstot līgumu ar sporta kompleksa ģenerālbūvuzņēmēju. Mūsu visu interesēs ir, lai sporta kompleksa būvniecība būtu maksimāli caurredzams un pieejamos līdzekļus efektīvi izmantojošs process, un esam pārliecināti, ka ir sperti visi nepieciešamie sagatavošanās soļi, lai rezultāts būtu tieši tāds. Ar šī projekta palīdzību esam nonākuši līdz idejai, nepieciešamībai un vēlmei radīt Latvijas futbola vēstures muzeju, kas būs daļa no mūsu jaunajām futbola mājām. Redzam, cik sekmīgi Eirokausu turnīros cīnās mūsu klubi, bet jau šonedēļ uzzināsim Latvijas izlases pretiniekus jaunajā Pasaules kausa atlases ciklā, kuru noteikti sagaidīsim ar jaunām un pamatotām cerībām. Tas viss apliecina, ka šīs futbola mājas būs vieta, kura satiksies un kopīgi mājos gan futbola nākotne, gan mūsu futbola bagātīgā pagātne."

Stadiona projekta vadītājs un LFF Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Žuks: "Ar šī līguma parakstīšanu vēl vairāk pietuvojamies Latvijas futbola infrastruktūras vienam no būtiskākajiem notikumiem – savām futbola mājām. LFF Iepirkumu komisija bija izstrādājusi Iepirkuma procedūras dokumentus un nolikumu, izvirzot attiecīgas prasības pretendentu kvalifikācijai, kā arī paredzamo būvdarbu, pakalpojumu vai piegādes tehniskās prasības. Tika noteikti skaidri un objektīvi salīdzināmi vērtēšanas kritēriji, lai, tos pielietojot, būtu iespējams izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Esam gandarīti, ka sevi valsts nozīmes un arī sportam svarīgu būvdarbu realizēšanā pierādījis uzņēmums, kāds ir SIA “Arčers”, būs mūsu palīgs jauno futbola māju radīšanā."

UEFA nacionālo asociāciju attīstības vadītājs Tjerī Fāvrs (Thierry Favre): "UEFA augstu novērtē LFF centienus dot Latvijas futbola jaunas mājas un ar lielāko prieku palīdz LFF projekta realizēšanā. Esam pārliecināti, ka LFF no savas puses un būvnieks no savas izdarīs visu nepieciešamo projekta veiksmīgai realizācijai. Latvijas futbols sev ir pelnījis jaunas mājas, tāpēc UEFA ir lepna, ka var piedalīties to tapšanā. LFF mums par prieku ir šo projektu uzņēmusies uz saviem pleciem, jo vēlas Latvijas iedzīvotājiem dot Baltijā modernāko futbola stadionu ar izcilu arhitektūru."

SIA "Arčers" valdes priekšsēdētājs Armands Garkāns: "Būvniecības uzņēmums “Arčers” ir pateicīgs LFF par uzticēto godu īstenot Latvijas futbola attīstībai tik nepieciešamu projektu. Kompānija ir apliecinājusi sevi kā patiesu Latvijas sporta patriotu, atbalstot dažādus sporta veidus un norises, un šā projekta īstenošanu uzskata par vēl vienu iespēju dot savu artavu Latvijas sporta attīstībai. Mums ir viss nepieciešamais, lai šo projektu kvalitatīvi īstenotu paredzētajā termiņā, jo bez nepieciešamajām kvalifikācijas prasībām un pieredzes mums ir arī sportiskais rūdījums un spītība beigt spēli ar vislabāko rezultātu."

Rīgā - Ērgļu un Kr. Barona ielu apkārtnē esošajā teritorijā - LFF sadarbībā ar Rīgas domi un UEFA plāno rekonstruēt sporta kompleksu ar mērķi 2017. gadā tajā atklāt Latvijas nacionālās futbola izlases un citu Latvijas izlašu spēļu, kā arī Latvijas futbola klubu un citu LFF pasākumu organizēšanas vajadzībām atbilstošu stadionu. Sporta kompleksa rekonstrukcijai paredzēto finansējumu nodrošinās LFF, tostarp - no UEFA paredzētajiem līdzekļiem futbola infrastruktūras programmu realizēšanas uzlabošanai turpmākajiem gadiem, kas tikuši apvienoti un novirzīti konkrēti šī projekta realizēšanai.

Par iepirkumu procedūru - LFF Iepirkumu komisijas izstrādātais nolikums paredzēja septiņus kritērijus pretendentu piedāvājumu izvērtēšanai. Katram no kritērijiem tika piešķirts noteikts punktu skaits, kā rezultātā SIA “Arčers” ieguva lielāko punktu skaitu un tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Kritēriji piedāvājumu vērtēšanai ietvēra pretendenta piedāvāto atlīdzību procentu izteiksmē no kopējām būvniecības izmaksām, finanšu nodrošinājumu darbu veikšanai - projektam atvēlēto summu un veikto darbu apjomu, izmantojot savus resursus, procentuālā izteiksmē no kopējo darbu apjoma (neizmantojot apakšuzņēmēju pakalpojumus). Tāpat tika vērtēti pretendenta visi veiktie būvdarbi paša spēkiem kopā (bez apakšuzņēmēju pakalpojumu piesaistes) iepriekšējo trīs gadu laikā eiro valūtas izteiksmē, darbu izpildes termiņš mēnešos, avansa līdzekļu nepieciešamība no kopējām projekta plānotajām celtniecības izmaksām procentuālā izteiksmē, kā arī projekta vadītājs ar būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanā.

Par pirmajiem būvdarbiem objektā - Pirmie darbi būs būvlaukuma sagatavošana, kas nozīmē teritorijā esošās vecās tribīnes nojaukšanu un liekās grunts izvešanu. LFF vēlas pēc iespējas ātrāku darbu uzsākšanu, tomēr tā rēķinās, ka šie darbi var sākties 2016. gada ievadā. Turpinājumā tiks izbūvētas tribīņu nesošās konstrukcijas ar mērķi līdz 2016. gada rudenim sagatavot futbola laukuma pamatni. Plānots, ka stadiona būvdarbi tiks pabeigti līdz 2017. gada 31. maijam.

Par futbola stadiona specifikācijām – Sporta kompleksā ietilpstošais futbola stadions atbildīs UEFA trešās kategorijas stadiona ietilpībai. Šī kategorija, kuras prasību atbilstība ļauj stadionā aizvadīt nacionālo izlašu spēles, pieprasa kā minimums 4500 skatītāju vietas. Vairums citu futbola stadiona specifikāciju atbildīs augstākās – UEFA ceturtās – kategorijas prasībām, bet futbola laukuma izmērs būs UEFA trešajai un ceturtajai kategorijai standartizētie 105x68 metri.

Par futbola muzeju – LFF uzsāk Latvijas futbola vēstures materiālu ievākšanu, uzskaiti un sistematizēšanu, ar mērķi rekonstruētā futbola stadiona telpās izveidot Latvijas futbola vēstures un panākumu muzeju. LFF aicina futbola sabiedrību nodot viņu rīcībā esošos audiovizuālos materiālus par trijiem Latvijas futbola laika periodiem - Latvijas pirmās brīvvalsts laiks, Latvijas PSR laiks un Latvijas neatkarības atjaunošanas laiks -, kā arī par citiem ar Latvijas futbolu saistītiem periodiem. Futbola draugi tiek aicināti informēt LFF par viņu rīcībā esošajiem materiāliem un privātajām kolekcijām.

Līdz ar pirmo būvdarbu sākšanos visa aktuālā informācija par sporta kompleksu būs atrodama mājaslapā www.futbolamajas.lv.

Sporta kompleksā ietilps futbola stadions ar aptuveni 5700 skatītāju vietām un visu nepieciešamo infrastruktūru, tostarp paredzēts arī Latvijas futbola muzejs, rehabilitācijas centrs, kafejnīca, sporta laukums apkārtējām skolām, autostāvvieta, LFF birojs. Sporta komplekss pēc tā rekonstrukcijas kļūs par Latvijas futbola mājām.


Latvijas Futbola federācija