Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes loceklim Andim Rozītim dzimšanas dienas sveicienus un laba vēlējumus sūta LFF kolektīvs!

Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietika katru dienu
Visā mūža gājumiņā.