Latvijas Futbola federācijas (LFF) Tiesnešu nodaļas piedāvātie skaidrojumi par saistošām epizodēm "Tonybet" virslīgas čempionāta spēlēs maijā.

1 | Uzbrūkošais spēlētājs pats iniciēja kontaktu ar aizsargu, kurš neko nepareizu nedarīja, tikai pirmais pielika kāju pie zemes. Normāls kontakts sāniskā divcīņā. Tiesnesis atpalika no situācijas un iespējama pārkāpuma brīdī viņš bija tālu, tomēr ar savu žestu un balsi lika saprast, ka viņam tas nebija pārkāpums. VAR uzskatīja, ka ir pārkāpums, un rekomendēja tiesnesim laukumā pārskatīšanu, lai būtu piešķirts 11 metru soda sitiens. Pēc epizodes pārskatīšanas laukuma malā tiesnesis palika pie sava sākotnējā lēmuma, pareizi lēma par 11 metru soda sitiena nepieškirsanu un izspēlēja strīdus bumbu vārtsargam.

2 | "Riga FC" uzbrucējs viesu komandas soda laukumā pēc aizsarga iniciēta kontakta saliek abas kājas kopā, lec uz priekšu un krīt, kas nevar būt sekas šādai divcīņai. Tiesnesis ļāva spēlei turpināties un nepiešķīra 11 metru soda sitienu. VAR rūpīgi pārbaudīja situāciju un pareizi neiejaucās tajā, apstiprinot tiesneša lēmumu turpināt spēli. No visiem video rakursiem diezgan grūti saprast kontakta ietekmi, līdz ar to šādās un līdzīgās situācijās video tiesneša asistentam rekomendēts neiejaukties, apstiprinot tiesneša lēmumu laukumā.

3 | Uzbrucējs sagaidā vieglu kontaktu un lec, krītot zemē, kas nav normālas sekas pēc šāda kontakta. Tiesnesis piešķīra 11 metru soda sitienu, kurš, kaut gan tiek atbalstīts, ietilpst soft kategorijā vai vieglās kategorijās, kuru neviens negrib redzēt. VAR nedrīkst iejaukties pēc tādiem kameras rakursiem, tomēr komunikācija starp VAR un tiesnesi ir vitāli svārīga ar mērķi izanalizēt tiesneša iespaidu un to, ko viņš redzēja.

4 | Tiesnesis piešķīra netiešo brīvsitienu un brīdināja uzbrucēju par nesportisku uzvedību – simulāciju. VAR pārbaudīja epizodi un secināja, ka tiesnesis kļūdījās, jo aizsargs acīmredzami klupināja uzbrucēju. VAR pareizi rekomendēja tiesnesim lēmuma pārskatīšanu, pēc kā tiesnesis pareizi izmainīja savu sākotnējo lēmumu un piešķīra 11 metru soda sitienu. Vēršam uzmanību, ka tiesnesis pareizi nebrīdināja aizsargu par daudzsološa uzbrukuma pārtraukšanu, jo soda laukumā šāda veida pārkāpumi ar mēģinājumu spēlēt bumbā tiek sodīti tikai ar 11 metru soda sitiena piešķiršanu.

5 | Aizsargs, skrienot aiz uzbrucēja ir atbildīgs par iespējamu kontaktu starp viņu un uzbrucēju, kas arī notika šajā situācijā. Šis kontakts no aizsarga puses ir vērtējams kā klupināšana, līdz ar to tiesnesis pareizi piešķīra 11 metru soda sitienu.

6 | Aizsargs ar divām rokām aiztur uzbrucēju, kas acīmredzami ietekmē uzbrucēja iespēju pilnvertīgi sist pa vārtiem. Tiesnesis kļūdaini ļāva spēlei turpināties. Vajadzējā piešķirt 11 metru soda sitienu un pārādīt pārkāpējam dzelteno kartīti par nesportisku uzvedību.

7 | Pārkāpums - turēšana ar acīmredzamu ietekmi uz uzbrucēja spējam turpināt kustību ar bumbu. Tiesnesis pareizi piešķīra 11 metru soda sitienu.  VAR pareizi pārbaudīja situāciju, apstiprinot, ka turēšana beidzās soda laukumā, līdz ar to pareizi apstiprinot tiesneša lēmumu laukumā.

8 | Pēc normāla fiziskā kontakta starp aizsargu un uzbrucēju aizsarga soda laukumā aizsargs skaidri un acīmredzami spēlē ar roku. Tiesnesis pieņēma nepareizu lēmumu, saskatot neeksistējošu pārkāpumu no uzbrucēja puses, piešķirot tiešo brīvsitienu par labu aizsargājošajai komandai. Pareizs un sagaidāms lēmums šajā situācijā būtu piešķirt 11 metru soda sitienu un pārādīt ar roku nospēlējušajam spēlētājam dzelteno kartīti par daudzsološa uzbrukuma apturēšanu.

9 | Aizsargs savā soda laukumā nesportiski ar divām rokām aiztur uzbrucēju. Ņemot vērā, ka pārkāpums notika pirms stūra sitiena izpildes brīža, 11 metru soda sitiena piešķiršana būtu kļūdaina. Tiesnesis ļāva spēlei turpināties, tomēr viņam vajadzēja apturēt spēli, parādīt dzelteno kartīti pārkāpējam un vēlreiz atļaut uzbrūkošās komandas spēlētājam izpildīt stūra sitienu.

10 | Saskaņā ar spēles noteikumiem, uzskatāms, ka vārtsargs kontrolē bumbu ar roku (‐ām), kad:

  • bumba ir rokās vai starp roku un jebkādu virsmu (piemēram, zeme, paša ķermenis), vai to skarot ar jebkuru rokas vai plaukstas daļu, izņemot, ja bumba nejauši atlec no vārtsarga vai vārtsargs ir glābis vārtus;
  • viņš tur bumbu atvērtā un izstieptā plaukstā;
  • bumbu driblē pret zemi vai mētā gaisā.

Pretinieks nevar iesaistīties cīņā ar vārtsargu, ja tas kontrolē bumbu ar roku (-ām).

Ņemot vērā minēto, tiesnesis pareizi fiksēja pārkāpumu no uzbrucēja puses un piešķīra netiešo brīvsitienu no pārkāpuma vietas par labu aizsargājošajai komandai. Par šādu nesportisku darbību ar nolūku netaisnīgi gūt vārtus pārkāpējam vajadzēja parādīt dzelteno kartīti, kas netika izdarīts.

11 | Pretinieks kustas pretī parkāpējam, līdz ar to pārkāpējs pēc nospēlēšanas bumbā ir atbildīgs un uzņemas risku par savām darbībām. Ņemot vērā pārkāpuma kritērijus - vidēja intensitāte, taisna kāja, radzes, augsta kontakta vieta, pilns kontakts, kontakta ietekme - potītes novirze kontakta laikā – tiesnesim vajadzēja pārādīt pārkāpējam tiešo sarkano kartīti. Tomēr laukumā tika parādīta dzeltenā kartīte, ko VAR kļūdaini apstiprināja, kaut gan video asistentam vajadzēja iesaistīties un rekomendēt tiesnesim pārskatīšanu, lai tiesnesis vēlreiz izanalizētu pārkāpumu pie monitora un parādītu tiešo sarkano kartīti par ļoti rupju spēli.

12 | Bumba pirms tās nospēlēšanas nav kontrolē nevienam no spēlētājiem, abiem ir iespēja to spēlēt. Spēlētājs, kurš nospēlēja bumbu, nes atbildību par savām tālākajām darbībām attiecībā uz pretinieku. Līdz ar to, analizējot pašu kontaktu, var secināt, ka tas ir ļoti rupjš. Spēlētājs, kurš nospēlēja bumbu, izdarīja papildu kustību ar kāju un necentās samazināt kontakta ietekmi. Kontakta vieta ir augsta, intensitāte ir augsta, izmantotas radzes. Grūti to identificēt laukumā, tomēr sagaidāms lēmums ir tieša sarkanā kartīte.

13 | Tiesnesis parādīja pārkāpējam dzelteno kartīti par rupju spēli. Tomēr šāda spēlētāja darbība bez cīņas par bumbu, ar augstu intensitāti, ātrumu un ar elkoņa/rokas kontaktu sejas rajonā ir agresīva, par ko ir jāparāda tieša sarkanā kartīte.

14 | Abās situācijās tiesneši pareizi pārādīja tiešas sarkanās kartītes pārkāpējiem par ļoti rupju spēli. Ar savām darbībām pārkāpēji skaidri apdraudēja pretinieku drošību un veselību, par ko pareizi tika noraidīti no laukuma.