Latvijas Futbola federācijas (LFF) Ētikas komiteja, izskatot sev adresētu iesniegumu, iepazīstoties ar aculiecinieku liecībām, kā arī uzklausot konfliktā iesaistīto pušu paskaidrojumus, pieņēmusi lēmumu uz vienu gadu diskvalificēt Leonīdu Fjodorovu ("Academ FC") no jebkādām ar futbolu saistītām darbībām. Savukārt Edgaram Fjodorovam ("Academ FC" un SK "Super Nova") piemērota viena gada diskvalfikācija nosacīti.

Izskatot konkrēto lietu, Ētikas komiteja ieguva liecības no plaša iesaistīto cilvēku loka, noskaidrojot notikušā apstākļus. Pēc visu pušu uzklausīšanas un visu liecību ņemšas vērā LFF Ētikas komiteja vienbalsīgi nolēma:

  • Atzīt, ka Leonīds Fjodorovs pārkāpis Latvijas Futbola federācijas Ētikas kodeksa p.3.1.3.;
  • Pamatojoties uz Latvijas Futbola federācijas Statūtu 56. un 61. punktu, un Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr. 1 p. 15., aizliegt Leonīdam Fjodorovam 12 mēnešu laikā (līdz 2025. gada 13. jūnijam) piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs;
  • Atzīt, ka Edgars Fjodorovs pārkāpis Latvijas Futbola federācijas Ētikas kodeksa p.3.1.3.;
  • Pamatojoties uz Latvijas Futbola federācijas Statūtu 56. un 61. punktu, un Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr. 1 p. 15., aizliegt Edgaram Fjodorovam 12 mēnešu laikā piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs;
  • Pamatojoties uz Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr. 1 p. 1.24., nolēmums par aizliegumu Edgaram Fjodorovam piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs tiek atlikts uz pārbaudes laiku uz vienu (1) gadu, sākot no šī lēmuma pieņemšanas dienas.

Saīsinātais nolēmums stājas spēkā nekavējoties un nav apstrīdams. Saīsinātajā nolēmumā par vainīgu atzīta persona desmit kalendāro dienu laikā no saīsinātā nolēmuma publicēšanas dienas var rakstveidā iesniegt komitejai lūgumu par pilna nolēmuma sagatavošanu.