No šodienas tiek piedāvāts jauns projekts "Football for Unity", kas ir viens no vadošajiem Eiropas komisijas finansētajiem sociālās iekļaušanas projektiem. Tas ir veltīts jauniešu, īpaši migrantu un bēgļu, pilnveidošanai un integrācijai Eiropā, izmantojot futbolu kā galveno līdzekli.

Projekts ietvers dažādas aktivitātes, kas saistītas ar EURO 2024 finālturnīru Vācijā un balstītas iepriekšējā finālturnīra pieredzē, paplašinot to darbības.

Projekta mērķi:

Daudzpusēja sadarbība, kuru vada UEFA Bērnu fonds un "Common Goal", veicinās Eiropas mēroga apmaiņu un sadarbību, sekmēs kapacitātes attīstību un mācību procesu, lai palielinātu izpratni un veicinātu vēlamo uzvedību par to, kā sports var palīdzēt un paātrināt jauno bēgļu/migrantu un neaizsargāto jauniešu pilnveidošanos vietējās kopienās Eiropā.

"Football for Unity 2.0" mērķis ir būtiski pārveidot sporta klubu, pamatlīmeņa organizāciju un nacionālo futbola federāciju darbu ar jauniešiem, kuri ir bēgļi vai migranti. Projekts piedāvās sistemātisku pieeju, lai paplašinātu un izplatītu inovatīvas, sportā balstītas sociālās iekļaušanas prakses, strādājot ar 190 treneriem, pedagogiem un jaunatnes vadītājiem dažādos līmeņos – vietējā, reģionālajā, nacionālajā un Eiropas.

Projekts aptvers 14 partnerus no 11 ES dalībvalstīm (Austrija, Ungārija, Polija, Čehija, Vācija, Grieķija, Rumānija, Spānija, Latvija, Nīderlande un Itālija), lai veidotu ekspertīzi un kopēju izpratni par sociālo iekļaušanu/integrāciju, rasu diskriminācijas un diskriminācijas apkarošanu ar sporta palīdzību.

LFF prezidents Vadims Ļašenko: "Mēs zinām, cik tas ir grūti integrēties jaunā vidē, taču mēs zinām, ka caur futbolu integrācijas procesu ir iespējams padarīt maksimāli ātrāku un patīkamāku. Tāpat kā plašajā pasaulē, arī Latvijā mums ir daudz kopienu, kuras ar prieku iesaistās sabiedrības projektos un palīdz cits citam. Futbols ir domāts visiem, un tas sakrīt ar mūsu stratēģijas vīziju "Futbols visiem"."

LFF projekta aktivitāte: "Switch the Pitch"