Rīgā, 2024. gada 8. maijā

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr. DK 24/-20

Piedalās:
Komitejas locekļi: J. Tverjanoviča-Bore, J. Pavlovskis, A. Čapulis, Ē. Pļuta, R. Grīnbergs.
Komitejas sekretārs: A. Saļņikovs. 

1. Par "Valmiera FC" atbilstību LFF Klubu licencēšanas noteikumiem

LFF DK, izvērtējot "Valmiera FC" iesniegto informāciju un dokumentus, konstatēja sekojošo:

- Parādsaistības pret "Valmiera FC" darbiniekiem (tajā skaitā spēlētājiem) ir izpildītas pilnā apmērā. Līdz ar to šobrīd "Valmiera FC" atbilst LFF Klubu licencēšanas noteikumu 64. paragrāfam;
- Ir saņemti maksājuma dokumenti, kas apliecina, ka "Valmiera FC" ir veicis maksājumus bijušajam "Valmiera FC" spēlētājam Ruan Ribeiro Rodrigues saskaņā ar š.g. 21. februāra FIFA lēmumu Nr. FPSD-13585. Apstiprinājums no FIFA par saistību nokārtošanu pret spēlētāju Ruan Ribeiro Rodrigues uz š.g. 8. maiju nav saņemts;
- Ir saņemti dokumenti un informācija, kas apstiprina, ka "Valmiera FC" ir vērsies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ar iesniegumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktā termiņā. Neskatoties uz minēto, LFF DK konstatē, ka uz š.g. 30. aprīli atbilstoši š.g. 19. aprīļa LFF DK lēmumam un līdz pat š.g. 8.maijam "Valmiera FC" nav izpildījis LFF DK lēmumā norādīto, un uz š.g. 3. maiju "Valmiera FC" nodokļu parāds  bija 188 327.57 EUR. Līdz ar to "Valmiera FC" joprojām neatbilst LFF Klubu licencēšanas noteikumu 65. paragrāfam.

Ievērojot norādīto, ir iestājušies š.g. 19. aprīļa LFF DK protokola Nr.DK 24/-16 4. punkta 3. apakšpunktā norādītie apstākļi, un LFF DK vienbalsīgi nolemj:

  • Atcelt "Valmiera FC" jaunu spēlētāju reģistrācijas aizliegumu tiklīdz tiks saņemts apstiprinājums no FIFA par saistību nokārtošanu pret spēlētāju Ruan Ribeiro Rodrigues;
  • Piemērot "Valmiera FC" sankciju - 3 (trīs) punktu atņemšana 2024. gada "Tonybet" Virslīgas čempionātā (Disciplinārā reglamenta p.1.4., p.1.6. j)., Klubu licencēšanas noteikumu 7.paragrāfa p.1 e) un p.3.