Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde apstiprinājusi sastāvus divām LFF Klubu licencēšanas padomēm, kas saskaņā ar LFF statūtiem tiek virzīti apstiprināšanai 26. aprīlī gaidāmajā federācijas kongresā.

LFF valde ierosina apstiprināšanai LFF kongresā šādus padomju sastāvus:

  • LFF Klubu licencēšanas Pirmās instances padome: Mārtiņš Daģis (priekšsēdētājs), Larisa Pramneka, Artjoms Kalacs, Olga Skorinko, Sandis Saulītis;
  • LFF Klubu licencēšanas Apelāciju padome: Ričards Barbalis (priekšsēdētājs), Juris Rasnačs, Igors Oļeiņikovs.

Tāpat, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, LFF valde gaidāmajā kongresā virza apstiprināšanai auditoru kompāniju "Ernst & Young" kā 2024. gada LFF finanšu pārskata revīzijas veicēju.