FS "Metta" un SIA "HAGBERG" parakstījuši sadarbības memorandu uz pieciem gadiem, uzņēmumam kļūstot par oficiālo skolas atbalstītāju. SIA "HAGBERG" kā FS "Metta" treniņbāzes galvenais būvnieks veiks kvalitatīvas, mūsdienīgas un ikdienas treniņu procesam piemērotas vides izveidi, vienlaikus abi partneri radīs platformu jauno futbolistu prasmju un iemaņu pilnveidei, kas ilgtermiņā nodrošinās jauniešu konkurētspēju darba tirgū.

Ivars Lukaševičs, SIA "HAGBERG" īpašnieks un vadītājs: "Šis ir unikāls partnerības projekts un vairāku nozares entuziastu kopdarbs, caur kuru gribam veicināt iespējas jauniešiem attīstīties par daudzpusīgām, nobriedušām un konkurētspējīgām personībām darba tirgū. Atbalstot terniņbāzes būvniecību un iesaistoties šajā projektā kā darba devējam, kas jauniešiem dod iespēju uzsākt, iespējams, savās pirmās darba gaitas vai prakses iespējas. Mēs zinām, ka par profesionāliem futbolistiem kļūst vien 2-3% no visiem jauniešiem, kuri ikdienā trenējas, bet ir jaunieši, kuru profesionālā dzīve, visdrīzāk, nesaistīsies ar profesionālo sportu. "HAGBERG" dod iespēju jau tagad pilngadīgiem jauniešiem apgūt praktiskas darba iemaņas, iesaistīties reālā darba tirgū un veidot veiksmīgu karjeru ārpus sporta, saglabājot sporta aktivitātes kā veselīga dzīvesveida un sabalansētas dzīves sastāvdaļu".

Ģirts Mihelsons, FS "Metta" valdes loceklis, ģenerālsekretārs: "Latvijas sportā šis ir unikāls piemērs, kur līdzīgi domājoši partneri no sporta un uzņēmējdarbības vides veic savu ieguldījumu nākotnes sabiedrības veidošanā. Abas organizācijas ir sociāli atbildīgas un jau ilglaicīgi ir apliecinājušas savas rūpes un ieguldījumu jauniešu attīstībā un izglītotu profesionāļu audzināšanā. Šī sadarbība arī norāda uz domāšanas maiņu Latvijas sabiedrībā - bieži vien pieminam Skandināvijas labo piemēru, tāpēc uzskatu, ka tieši šādu sadarbību īstenošana mūs pietuvina Skandināvijas dzīves līmenim un attīstības modelim ar veiksmīgu sadarbību un dalītām atbildībām privātajā, publiskajā un nevalstiskajā sektorā."

Vadims Ļašenko, Latvijas Futbola federācijas prezidents: "Futbola haļļu būvniecība ir viens no LFF pēdējo gadu svarīgākajiem projektiem, kas gādājis par šādu objektu izbūvi Liepājā un Rēzeknē. Vēl vairāki šādi objekti jau ir izbūves un plānošanas stadijā, un starp tiem ir arī halle topošajā FS "Metta" treniņbāzē. Ierasti infrastruktūras objektu būvniecībā mēs sadarbojamies ar valsti vai pašvaldībām, taču šis ir viens no pozitīviem piemēriem, kā šāda veida partnerības var izveidot arī ar klubiem. Esam patiesi gandarīti par uzsākto sadarbību un šī projekta būtību, jo tas ne tikai tuvina galvaspilsētu vēl viena svarīga futbola infrastruktūras punkta radīšanai, bet arī sniedz plašāku pievienoto vērtību."

Parakstot sadarbības memorandu, abas puses apņemas:

  • Stiprināt abu pušu atpazīstamību kā sociāli atbildīgām organizācijām, kas ilgtermiņā rūpējas par jauniešu izglītošanu un prasmēm, iepazīstinot viņus ar darba tirgus iespējām;
  • Sniegt iespēju panākumiem gan uz futbola laukuma, gan ārpus tā;
  • Koordinēti sadarboties, kopīgi apzināt iespējas un īstenot konkrētas aktivitātes, lai šī sadarbība primāri kalpotu jauniešu turpmākās karjeras veicināšanai un līdz ar to nestu ieguldījumu Latvijas sabiedrības veidošanā.

"Mūsu pienākums ir rūpēties, lai futbolista audzināšana iet kopsolī ar personības attīstību, jo mūsu sabiedrībai vajadzīgi godīgi, spējīgi un daudzpusīgi cilvēki - izglītoti profesionāļi laukumā un ārpus tā."

Informāciju sagatavoja:
SIA "HAGBERG"