2023. un 2024. gadā Latvijas Futbola federācija (LFF) piedalījās Erasmus+ programmā "Personāla mobilitāte sporta jomā". Tās ietvaros LFF darbiniekiem bija iespēja apmeklēt Rumānijas, Slovākijas un Nīderlandes futbola federācijas, mācoties un daloties pieredzē.

Erasmus+ personāla mobilitāte sporta jomā sniedz iespēju neprofesionālā un tautas sporta organizāciju treneriem un citiem sporta darbiniekiem doties ārvalstu mobilitātē savu kompetenču, kvalifikāciju uzlabošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, tādējādi veicinot neprofesionālā un tautas sporta organizāciju attīstību un to kapacitātes celšanu. Aktivitāti administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Programmas mērķi ir:

  • Koncentrēties uz tautas sportu (grassroots sport), ņemot vērā tā nozīmīgo lomu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida, savstarpējo attiecību, sociālās iekļaušanas un vienlīdzības veicināšanā.
  • Attīstīt Eiropas dimensiju sportā un starptautisko sadarbību sporta mācību mobilitātes jomā.
  • Celt tautas sporta organizāciju kapacitāti.
  • Uzlabot sporta darbinieku zināšanas un zinātību.
  • Veicināt Eiropas kopīgās vērtības, izmantojot sportu, labu pārvaldību un integritāti sportā, ilgtspējīgu attīstību, kā arī izglītību, apmācību un prasmes sportā un ar sporta starpniecību.
  • Veicināt aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu un aktīvu pilsoniskumu.
  • Izveidot treneru un sporta darbinieku Eiropas tīklus.

Video: