"Erasmus+" projekta FAIRER partneri, kuru vidū ir arī Latvijas Futbola federācija (LFF), oktobra izskaņā Maltā piedalījās projekta aktualitātēm un tā tālākajai virzībai veltītā domnīcā. Projekta mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt vadlīnijas, kuras futbola federācijas, klubi, citas sporta organizācijas un valstu iestādes var ievērot, lai novērstu un apkarotu radikalizāciju gan futbolā, gan plašākā sabiedrībā.

Ņemot vērā, ka šī ir arvien nopietnāka problēma Eiropas Savienībā, šīs vadlīnijas tiek izstrādātas tā, lai tās būtu izmantojamas visās ES valstīs. Projektā iesaistītie partneri kopā ar Rumānijas, Ziemeļīrijas, Latvijas un Maltas federācijām ir arī Modēnas un Redžio di Emilijas universitātes Itālijā. Tās panākušas būtisku progresu izpētes metodoloģijas izstrādē, par ko nesenajā tikšanās reizē tika plaši diskutēts.

Projektā iesaistītās partneru organizācijas tikšanās reizē dalījās savās piemērizpētēs par līdzšinējo sadarbību ar iesaistītajām pusēm, lai jau drīzumā mājaslapā www.projectfairer.com būtu pieejams digitāls rīks. Ar tā palīdzību katrs organizācijas lietotājs varēs noteikt, kādā radikalizācijas pakāpē atrodas parstāvētā organizācija - "Zināšanas", "Prevencija" vai "Rīcība".

Projektā iesaistītajās valstīs ir dažādas ar radikalizāciju saistītas problēmas, tādēļ piedāvātās vadlīnijas tiek veidotas tā, lai tās būtu pietiekami elastīgas un lai tās varētu pielāgot dažāda veida videi. Tieši tāpēc tikšanās reizē diskutēts par virzieniem, kā paplašināt projekta ietekmi un organizāciju loku, kas pārbauda izstrādāto metodoloģiju. Tāpat aplūkoti piedāvājumi projekta publiskās atpazīstamības veicināšanai.

Domnīcas aktivitātēs LFF pārstāvēja ES projektu un iepirkumu speciālists Kārlis Boitmanis, kā arī komunikācijas projektu vadītājs Matīss Francis.

Plānots, ka nākamā FAIRER projekta partneru tikšanās 2024. gada vidū risināsies Rīgā.

Kas ir radikalizācija?

Process, kurā indivīds vai grupa pieņem arvien radikālākus uzskatus pretstatā politiskajam, sociālajam vai reliģiskajam pamatstāvoklim. Tehnoloģijām attīstoties un sabiedrībai polarizējoties, tā kļūst par arvien sarežģītāku problēmu un nopietnu apdraudējumu visai ES.