Trešdien, 4. oktobrī, norisinājās draudzības spēle futbolā starp Valsts probācijas dienestu un Latvijas Futbola federāciju (LFF), pēc kuras tika parakstīts memorands par abu organizāciju sadarbību.

Spēle notika jauktās komandās, kurās tika iesaistīti probācijas klienti, probācijas speciālisti, brīvprātīgie, profesionāli futbolisti, futbola entuziasti un LFF pārstāvji. Jāuzsver, ka jauktajās komandās spēlēja gan jaunieši, gan pieaugušie, gan dāmas, gan arī kungi. Šī draudzības spēle spilgti ilustrē Valsts probācijas dienesta un LFF vērtības un nākotnes mērķus – veidot iekļaujošāku, drošāku, gudrāku, veselīgāku un labāku sabiedrību.

Pēc draudzības spēles svinīgi tika parakstīts memorands par sadarbību starp Valsts probācijas dienestu un LFF. Sadarbība paredz veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu noziedzības mazināšanā, sociāli atstumto personu iekļaušanos sabiedrībā un sabiedrības līdzdalību probācijas klientu resocializācijā, tādējādi sekmējot sabiedrības drošību, taisnīguma atjaunošanas pieeju iedzīvināšanu un attīstību.

Šobrīd abu pušu sadarbība tiek plānota pasākumos, kas vērsti uz probācijas klientu sociālo iekļaušanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu, tostarp LFF organizētajos treniņos, draudzības spēlēs un citos sporta pasākumos, probācijas klientu iesaistīšanu neformālās izglītības aktivitātēs un pasākumos, kas vērsti uz brīvprātīgā darba popularizēšanu un veicināšanu.

LFF futbola sociālās atbildības speciāliste Alise Pētersone: "Mēs allaž uzsveram, ka futbols ir atvērts visiem, katrs var atrast veidu, kā piedalīties šajā sporta veidā. Katrs indivīds ir ļoti svarīgs ne tikai Latvijas valstij, bet arī sportam kopumā, mēs katrs varam pienest savu artavu gan sabiedrības, gan arī šī sporta veida attīstībai. Šī sadarbība parāda, ka augsto sasniegumu sports ir tikai maza daļa no futbola. Tas ir sporta veids, kurā atrast jaunus draugus, uzlabot veselību, piedalīties sabiedrības norisēs un izglītoties. LFF šī ir ļoti interesanta un aktuāla sadarbība, jo esam atvērti jauniem projektiem, kopā ar mūsu sadarbības partneriem kopīgi ieguldot savu laiku, idejas un radošo potenciālu, lai kopā veidotu visiem mums drošāku sabiedrību."

Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius: "Mēs esam patiesi priecīgi par to, ka mūsu sadarbība LFF turpmāk tiks stiprināta un paplašināsies, lai abas puses vēl daudzpusīgāk un efektīvāk varētu strādāt sabiedrības nākotnes labā. Kādam šī sadarbība var šķist neierasta, un tā tas ir. Manuprāt, šī sadarbība ir izcila ilustrācija tam, kādā virzienā mums ir jāturpina attīstīties. Mūsu speciālisti ne tikai ierobežo probācijas klienta brīvību, kontrolē uzvedību un sniedz atbalstu dažāda rakstura sociālpsiholoģisku problēmu risināšanai, bet arī tic ikviena cilvēka spējai īstenot pārmaiņas savā dzīvē, dod cerību un attīsta motivāciju labai dzīvei, palīdz atklāt jaunas perspektīvas un iespējas to realizēšanai, nenodarot kaitējumu citiem cilvēkiem. Mēs to saucam par probācijas klientu sociālo iekļaušanu, ko uzskatām par saprātīgāko risinājumu noziedzības mazināšanai valstī. Esmu pārliecināts, ka Valsts probācijas dienesta un LFF sadarbība sniegs daudz iespējas darīt mūsu darbu vēl labāk, darīt to cilvēkiem un drošākai nākotnei."