Pagājušajā nedēļā Šveices pilsētā Nionā risinājās Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) treneru izglītības konference, kurā tika izgaismotas treneru sagatavošanas aktualitātes Eiropas futbolā.

Latviju konferencē pārstāvēja trīs pašmāju treneru izglītotāji - Latvijas Futbola federācijas (LFF) Izglītības nodaļas vadītājs Jurijs Andrejevs, LFF treneru izglītības speciālists Artūrs Biezais, kā arī Latvijas WU-19 un WU-15 meiteņu izlašu galvenā trenere Liene Vāciete.

Konferences centrālā tematika vijās ap integrētu pieeju arvien izteiktāku dominēšanu UEFA dalībvalstu treneru sagatavošanas programmās. To vidū ir gan vārtsargu un vārtsargu treneru izteiktāka integrēšana komandu kopējos treniņos, gan izpratnes vairošana par sieviešu futbolistu sagatavošanas prasībām un vajadzībām. Tāpat liela uzmanība pievērsta fiziskās sagatavotības treneru lomai spēlētāju veikuma attīstīšanā.

"Dalība šajā konferencē bija ļoti lietderīga un produktīva. Konferences laikā gan no UEFA, gan no citām federācijām ieguvām praktiskus padomus, kā attīstīt mūsu speciālistu izglītošanu. Saņēmām rekomendācijas un labos piemērus no citām UEFA dalībvalstīm par sieviešu futbola integrāciju treneru izglītībā ar mērķi izglītības pamatprocesā vairot izpratni par sieviešu futbolu. Esam izstrādājuši rekomendācijas mūsu treneru izglītotājiem, un izmaiņas būs jau tuvākajos izglītības pasākumos - biežāk tiks izmantoti sieviešu futbola attēli, atkarībā no tēmas tiks integrētas sarunas par sieviešu futbolu. Detalizētāka informācija par sieviešu futbolu paliks specializētajos izglītības pasākumos," skaidro Artūrs Biezais. "UEFA ar lieliem soļiem virzās uz priekšu vienotas fiziskās sagatavotības treneru izglītības sistēmas izveidē. Balstoties uz UEFA rekomendācijām, nākamgad plānojam izstrādāt futbola fiziskās sagatavotības treneru kvalifikācijas sistēmu un saturu. Šajā specializācijā mums ir lielas iespējas attīstībai, kuras nepieciešams realizēt jau tuvākajā laikā, lai vienotu un attīstītu šo treneru segmentu. Mūsu jau esošie futbola fiziskās sagatavotības treneri ir pelnījuši specializētu izglītības procesu LFF treneru sagatavošanas sistēmā."

Iepriekšējo reizi šāda mēroga treneru izglītības konferenci UEFA rīkoja 2019. gadā.