2015. gada 3. jūnijs,
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2015/15

Piedalās: V. Liholajs, S.Zaikins, J.Voitkovs
Protokolē: A.Gaidels

1. Par spēlētāju diskvalifikācijām

Iepazīstoties ar spēles protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem,

DK nolemj diskvalificēt:

 • Maksym Maksymenko /FK Spartaks/ uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā SMScredit.lv Virslīgas čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.1);
 • Ēriks Kokins /BFC Daugavpils/ uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā SMScredit.lv Virslīgas čempionāta spēlē) (D.R.P.p.12);
 • Miguel Jose Ferreira Andrade Cid /BFC Daugavpils/ uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā SMScredit.lv Virslīgas čempionāta spēlē) (D.R.P.p.12);
 • Kristaps Gailis /FK Tukums 2000/TSS/ uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā komanda.lv 1. Līgas čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.1);
 • Kārlis Lācis /Valmiera Glass FK/BSS/ uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā komanda.lv 1. Līgas čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.1);
 • Raimonds Brēža /Valmiera Glass FK/BSS/ uz 2 spēlēm + 140 EUR (nepiedalās nākamajās divās komanda.lv 1. Līgas čempionāta spēlēs) (D.R.P.p.19.3);
 • Verners Zalaks /BFC Daugavpils-2/ uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā dublieru čempionāta spēlē) (D.R.P.p.12);
 • Rendijs Šibass /FS METTA/LU/ uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā dublieru čempionāta spēlē) (D.R.P.p.12);

2. Par sodiem

Iepazīstoties ar spēļu protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem,

DK nolemj sodīt:

 • JDFS Alberts – 140 EUR naudas sods (D.R.P.p.6.2.11);
 • Valmiera Glass FK/BSS – 140 EUR naudas sods (D.R.P.p.6.2.11);
 • FK Liepāja oficiālo personu M. Zuntneru - 100 EUR – par iejaukšanos tiesnešu darbībā š.g. 30/05 SMScredit.lv Virslīgas čempionāta spēles Spartaks Jūrmala – FK Liepāja laikā (D.R.P.p. 6.2.2);
 • Valmiera Glass FK/BSS oficiālo personu A. Ādamsonu - 100 EUR - par aizvainojošu izteicienu lietošanu galvenā tiesneša virzienā š.g. 30/05 komanda.lv 1. Līgas čempionāta spēles FK Jēkabpils/JSC – Valmiera Glass FK/BSS laikā (D.R.P.p. 6.2.1).

DK nolemj brīdināt:

 • FK Jelgava – par Dublieru čempionāta reglamenta p. 3.4 neievērošanu, pārceļot 9. kārtas spēli FK Jelgava-2 – Skonto-2.

3. Par Valmiera Glass FK/BSS iesniegto protestu pēc š.g. 30/05 komanda.lv 1. Līgas čempionāta spēles FK Jēkabpils – Valmiera Glass FK/BSS

Izskatot minēto protestu, DK konstatēja, ka nav ievērota protesta iesniegšanas kārtība (maksājuma apliecinoša dokumenta neiesniegšana noradītajā termiņā) (1. Līgas čempionāta reglamenta p. 10.2).

DK nolemj:

 • Atstāt minēto protestu bez izskatīšanas;
 • Saskaņā ar 1. Līgas čempionāta reglamenta p. 10.5, klubam ir tiesības griezties LFF Tiesnešu komitejā attiecībā uz tiesneša un inspektora darbības kvalitāti minētajā spēlē.

4. Par spēlētāju Artjoma Loginova, Denisa Tarasova, Sergeja Mišina un Dmitrija Šiļuka diskvalifikācijām un citām sankcijām

DK, saņemot š.g. 2.jūnija atzinumu no LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas, kurā, citastarp, ir norādīts sekojošais:

 1. 2015. gada 19. maijā LFF Godīgas spēles un ētikas komitejā (Komiteja) nonāca jautājums par spēļu rezultātu ietekmēšanu šī gada SMScredit.lv futbola Virslīgas 1. kārtas spēlē starp FS METTA/LU un FK Ventspils komandām. Komiteja ir uzklausījusi vairākus FS METTA spēlētājus, kuriem tika piedāvāts veikt darbības, kas vērstas uz spēļu rezultātu ietekmēšanu. Uzklausot iepriekšminētās personas un saņemot viņu rakstiskās liecības, Komitejai ir pamats uzskatīt, ka pirms 2015. gada 14. marta spēles starp FS METTA/LU un FK Ventspils tika organizēts šīs spēles rezultāta ietekmēšanas mēģinājums;
 2. Pēc lietas ietvaros iegūtās informācijas var secināt, ka Artjoms Loginovs piekrita ietekmēt iepriekšminētās spēles rezultātu. Pēc tam, darbojoties kopīgi ar Dmitriju Šiļuku un Sergeju Mišinu, tika organizēta citu FS METTA/LU spēlētāju iesaistīšana;
 3. Komiteja uzskata, ka A.Loginovs ir piekritis piedalīties spēļu rezultātu ietekmēšanā, mudinājis to darīt savus komandas biedrus un tādējādi nopietni parkāpis sporta ētiku, sakarā ar ko ir pamats viņa diskvalifikācijai;
 4. Komiteja uzskata, ka arī D.Tarasovs ir piekritis piedalīties spēļu rezultātu ietekmēšanā un tādējādi nopietni parkāpis sporta ētiku, sakarā ar ko ir pamats viņa diskvalifikācijai;
 5. Komitejai ir pamats uzskatīt, ka S.Mišins nodarbojies gan ar spēļu rezultātu ietekmēšanas organizēšanu, gan ar izpildīšanu, sakarā ar ko ir pamats viņa diskvalifikācijai;
 6. Komitejai ir pamats uzskatīt, ka Dmitrijs Šiļuks nodarbojies gan ar spēļu rezultātu ietekmēšanas organizēšanu, gan ar izpildīšanu, sakarā ar ko ir pamats viņa diskvalifikācijai;
 7. Komiteja ir konstatējusi, ka A.Loginovs un D.Tarasovs savu vainu spēles rezultāta ietekmēšanas organizēšanā pilnībā atzīst un nožēlo,

kā arī, iepazīstoties ar atsevišķu FS METTA spēlētāju rakstiskajām liecībām un to audio ierakstiem, saņemot informāciju par ierosināto kriminālprocesu,

DK konstatē, ka spēlētāji A.Loginovs, D.Tarasovs, S.Mišins un D.Šiļuks ir veikuši darbības, kas nav savienojamas ar sporta ētiku un ir pārkāpuši Latvijas Futbola Ētikas kodeksa p.2.

DK nolemj:

 1. diskvalificēt D. Tarasovu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem un piemērot aizliegumu piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs, tajā skaitā, piedalīties LFF organizēto sacensību spēlēs, kā arī atrasties ģērbtuvēs, tehniskajā zonā, iekļūt stadionos (D.R. 1.5. c), d), e), f), D.R.P.p.9, Latvijas Futbola Ētikas kodeksa p.2);
 2. diskvalificēt A.Loginovu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem un piemērot aizliegumu piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs, tajā skaitā, piedalīties LFF organizēto sacensību spēlēs, kā arī atrasties ģērbtuvēs, tehniskajā zonā, iekļūt stadionos (D.R. 1.5. c), d), e), f), D.R.P.p.9, Latvijas Futbola Ētikas kodeksa p.2);
 3. diskvalificēt S.Mišinu uz nenoteiktu laiku līdz izmeklēšanas tālāku apstākļu noskaidrošanai un piemērot aizliegumu piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs, tajā skaitā, piedalīties LFF organizēto sacensību spēlēs, kā arī atrasties ģērbtuvēs, tehniskajā zonā, iekļūt stadionos  (D.R. 1.5. c), d), e), f), D.R.P.p.9, Latvijas Futbola Ētikas kodeksa p.2);
 4. diskvalificēt D.Šiļuku uz nenoteiktu laiku līdz izmeklēšanas tālāku apstākļu noskaidrošanai un piemērot aizliegumu piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs, tajā skaitā, piedalīties LFF organizēto sacensību spēlēs, kā arī atrasties ģērbtuvēs, tehniskajā zonā, iekļūt stadionos  (D.R. 1.5. c), d), e), f), D.R.P.p.9, Latvijas Futbola Ētikas kodeksa p.2).

5. Par komandas FB Gulbene izslēgšanu no SMScredit.lv 2015.gada Latvijas Virslīgas čempionāta

DK, saņemot š.g. 2.jūnija atzinumu no LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas, kurā, citastarp, ir norādīts sekojošais:

 1. LFF ir saņēmusi divus UEFA BFDS (Betting fraud detection system (no angļu val. – Krāpniecisko darbību ar spēļu rezultātiem analīzes sistēma) ziņojumus par manipulācijām ar spēles rezultātu sekojošās 2015.gada Latvijas Virslīgas čempionāta (turpmāk- Virslīga) spēlēs: 2015.gada 18.aprīļa Virslīgas spēle Skonto FC – FB Gulbene un 25.maija Virslīgas spēle Spartaks Jūrmala – FB Gulbene. Attiecībā uz 2015.gada 18.aprīļa spēli Skonto FC – FB Gulbene, UEFA BFDS  ziņojumā ir norādīts, ka ir pietiekoši daudz pierādījumu, lai varētu secināt, ka minētā spēle, iespējams, tika izmantota, lai īstenotu prettiesisku manipulāciju ar spēles rezultātiem. Savukārt attiecībā uz 2015.gada 25.maija spēli Spartaks Jūrmala – FB Gulbene, UEFA ziņojumā ir norādīts, ka attiecībā uz šo spēli, UEFA rīcībā ir pietiekoši daudz pierādījumu, lai secinātu, ka FB Gulbene spēli ar lielu vārtu starpību zaudēja apzināti, ar nolūku iegūt labumu.
 2. LFF ir uzklausījusi FB Gulbene galveno treneri Vladimiru Pačko, kurš, citastarp, norāda uz to, ka atsevišķi FB Gulbene spēlētāji Virslīgas spēļu laikā nepilda viņa norādījumus attiecībā uz komandas taktiku spēles laikā, kas Komitejai ļauj secināt, ka spēlētāji saņem norādes no kādām citām personām, kas neietilpst FB Gulbene Virslīgas komandas treneru sastāvā. V.Pačko norāda, ka ir novērojamas manāmas atšķirības spēlētāju pašatdevē un attieksmē attiecībā uz viņu sniegumu treniņprocesa laikā un spēļu laikā. V.Pačko norāda, ka treniņu laikā spēlētāji manāmi nopietnāk attiecas pret trenera uzdevumiem un norādēm. Ņemot vērā iepriekšminēto, Komitejai ir pamats uzskatīt, ka trenera uzdevumi Virslīgas spēļu laikā netiek pildīti, lai nodrošinātu nepieciešamo spēles rezultātu labuma gūšanas nolūkos.
 3. LFF š.g. 23.aprīlī ir vērsusies pie FB Gulbene kluba vadības un Gulbenes pilsētas domes ar oficiālu vēstuli Nr. 15/117, brīdinot, ka sakarā ar UEFA BFDS ziņojuma saņemšanu par 2015.gada 18.aprīļa Virslīgas spēli Skonto FC – FB Gulbene,  jautājums attiecībā uz manipulāciju ar spēļu rezultātiem var tikt nodots izskatīšanai attiecīgajās LFF institūcijās un klubam var tikt piemērotas sankcijas. Komiteja secina, ka iepriekšējos brīdinājumus FB Gulbene nav ņēmusi vērā, jo UEFA ziņojums attiecībā uz 2015.gada 25.maija Virslīgas spēli Spartaks Jūrmala – FB Gulbene liecina par to, ka pastāv vēl vairāk pierādījumu, kas apliecina, ka ir veikta spēles rezultāta manipulācija no FB Gulbene puses,

kā arī uzklausot FB Gulbene kluba pārstāvjus – valdes locekļus Kasparu Unguru un Arni Martuseviču - un iepazīstoties ar citiem lietas materiāliem, tajā skaitā UEFA BFDS ziņojumiem, UEFA š.g. 2.jūnija vēstuli no UEFA attiecībā uz futbola kluba FB Gulbene vēsturi un spēlētājiem, V.Pačko iesniegumu un minēto spēļu videoierakstiem,

DK konstatē, ka Virslīgas komanda FB Gulbene ir veikusi rupjus sporta ētikas pārkāpumus un ir pārkāpusi Latvijas Futbola Ētikas kodeksa p.2

DK nolemj:

 1. Izslēgt FB Gulbene no 2015.gada Latvijas Virslīgas čempionāta (D.R. 1.6. h), D.R.P.p.13, Latvijas futbola Ētikas kodeksa p.2);
 2. Piemērot FB Gulbene pārcelšanu uz zemāku līgu, nosakot, ka, sākot no 2016.gada, FB Gulbene ir tiesīga pieteikties Latvijas 2.līgas čempionātam (D.R. p.1.6. k));
 3. Anulēt FB Gulbene līdzšinējos komandas rezultātus 2015.gada Latvijas Virslīgas čempionātā (tajā skaitā punktus, gūtos un ielaistos vārtus) un neņemt tos vērā, nosakot klubu vietu sadalījumu 2015.gada Latvijas Virslīgas čempionāta turnīra tabulā. Disciplinārās sankcijas, kas tika saņemtas Virslīgas čempionāta spēlēs ar komandas FB Gulbene dalību, paliek spēkā visām komandām (Virslīgas čempionāta reglamenta p.12.3, D.R.P.p.15).

Lēmumu var pārsūdzēt LFF Apelāciju komisijā saskaņā ar Disciplinārā reglamenta 5.nodaļu.


LFF DK priekšsēdētājs V. Liholajs
Protokolēja A. Gaidels