Latvijas Futbola federācija (LFF) sadarbībā ar Eiropas Futbola asociāciju savienību (UEFA) ir uzsākusi LFF jaunās attīstības stratēģijas dokumenta izveides procesu UEFA GROW programmas ietvaros, ar kuru tiks definēti organizācijas ilgtermiņa mērķi no 2025. gada. 

Pirmā LFF attīstības stratēģija tika ieviesta 2017. gadā ar noslēgumu 2024. gadā. LFF jau šodien ir uzsākusi nākotnes stratēģijas ieviešanas procesu, lai maksimāli efektīvi varētu veikt esošās situācijas analīzi vairākos virzienos, definēt darba grupas un noteikt prioritārās jomas. 

Stratēģijas izveides procesā tiks iesaistītas dažādas puses - biedri, klubi, fani, valsts, pašvaldības u.c., lai Latvijas futbols attīstītos, balstoties uz iesaistīto pušu ierosinājumiem un viedokļiem.

Vadims Ļašenko, LFF prezidents:

Šobrīd vairākos segmentos UEFA GROW programmas ietvaros efektivizējam LFF procesus, un viens no projektiem šajā programmā ir arī jaunās stratēģijas ieviešana un sagatavošanās tās ieviešanai. Šobrīd no LFF administrācijas puses esam izveidojuši darba grupu, kas kopā ar UEFA un tās partneriem veic analīzes procesus, kas būs nepieciešams, lai kopā ar futbola sabiedrību definētu, kādu mēs vēlamies redzēt Latvijas futbolu pēc vairākiem gadiem. 

Arturs Gaidels, LFF ģenerālsekretārs:

Jaunās stratēģijas ieviešana ir nozīmīgs process organizācijas attīstībai ilgtermiņā, kā arī visam Latvijas futbolam kopumā. Mēs ceram, ka drīz varēsim uzsākt diskusijas caur fokusa grupām ar vairākām iesaistītajām pusēm. Centīsimies šādas fokusa grupas veidot no dažādiem segmentiem, lai tiktu uzklausīti visi un katram atrastos vieta Latvijas futbola nākotnes ceļā un tā galamērķī.