Ceturtdien Latvijas Futbola federācijas (LFF) Klubu licencēšanas pirmās instances padome, atkārtoti izvērtējot divu klubu atbilstību prasībām dalībai "Optibet" Virslīgas 2023. gada sezonā, lēma par licences piešķiršanu "Valmiera FC" un FS "Jelgava". Lēmumos ietvertas atsevišķas atrunas esošo nepilnību novēršanai.

Kā ziņots, iepriekš šonedēļ licence dalībai sacensībās tika piešķirta astoņiem klubiem, pieciem no kuriem tika dots termiņš atsevišķu kritēriju pilnīgai izpildei, bet vēl diviem klubiem - "Valmiera FC" un FS "Jelgava" - lēmuma pieņemšana par licences piešķiršanu tika atlikta, dodot laiku līdz 2. februārim konkrētu neatbilstību novēršanai.

"Valmiera FC" ir izpildījis finanšu kritērija eksperta atzinumā norādītās neatbilstības, jo saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 2. februāra izziņu klubam 31. janvārī nav VID administrēto nodokļu parāds. Tāpat "Valmiera FC" ir iesniedzis maksājuma uzdevumu par to, ka 2. februārī veikta parāda samaksa FC "Shakhtar Donetsk".

Līdz ar to padome lēmusi piešķirt licenci "Valmiera FC" dalībai 2023. gada virslīgas čempionātā ar nosacījumu, ka klubs līdz 1. martam iesniedz vai papildina dokumentus infrastruktūras kritēriju pilnīgai izpildei atbilstoši noteikumu 27. paragrāfa izpildei.

Šobrīd vairs nepastāv juridisko kritēriju eksperta norādītā neatbilstība FK "Jelgava" iekļaušanai FS "Jelgava" juridiskajā struktūrā, jo ir veiktas izmaiņas FS "Jelgava" valdes sastāvā. Vienlaikus valdes locekļa nomaiņas procesā FS "Jelgava" nav ievērojusi noteikumu 11. paragrāfa 4. punktu. Padome nekonstatē citus noteikumu punktus, uz kuru pamata būtu atzīstams, ka FK "Jelgava" ietilpst FS "Jelgava" juridiskajā struktūrā. Līdz ar to FS "Jelgava" izvērtēšanā nav ņemami vērā FK "Jelgava" finanšu rādītāji. Tāpēc padome ņem vērā finanšu eksperta atzinumu attiecībā uz FS "Jelgava" atsevišķajiem finanšu rādītājiem.

Padome lēmusi piešķirt licenci FS "Jelgava" dalībai 2023. gada virslīgas čempionātā ar nosacījumu, ka FS "Jelgava" līdz 1. martam iesniedz vai papildina dokumentus personāla un administratīvo kritēriju (41. un 43. paragrāfs) pilnīgai izpildei un novērš neatbilstību noteikumu 11. paragrāfa 4. punktam.

Padome papildu vērš FS "Jelgava" uzmanību uz apstākli, ka FS "Jelgava" ir noslēgts sadarbības līgums ar FK "Jelgava", uz kura pamata tiek nodrošināta sporta kritēriju izpilde. FK "Jelgava" ir neizpildītas finanšu saistības, pamatojoties uz FIFA juridisko institūciju lēmumiem, un nav izslēdzamas turpmākas sankcijas no FIFA vai LFF puses. Līdz ar to FS "Jelgava" pati uzņemas risku par sekām, kādas var iestāties sezonas laikā, ja šādas sankcijas tiek piemērotas.

Jaunā "Optibet" Virslīgas sezona sāksies 11. martā, bet noslēgums paredzēts 11. novembrī.