Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde apstiprinājusi izstrādātās izmaiņas LFF klubu licencēšanas noteikumos, kas stājas spēkā līdz ar gatavošanos 2023. gada sezonai pašmāju sacensībās, vienlaikus papildinot arī aktuālo LFF jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikumu.

Noteikumu grozījumi skar visus kritēriju blokus, saskaņā ar kuriem klubi tiek akreditēti dalībai pašmāju sacensībās, turklāt kritērijus papildinājušas pilnībā jaunas prasības sociālās atbildības jautājumos, lai īstenotu UEFA Futbola ilgtspējas stratēģiju sociālās atbildības, vienlīdzības, vides aizsardzības un saistītajos jautājumos.

Vērā ņemamākās izmaiņas skar finanšu un juridiskos licencēšanas kritērijus. Tā, piemēram, veikti uzlabojumi noteikumos attiecībā uz iesniedzamo juridisko informāciju, lai klubi uzrādītu visas tiesiskās attiecības starp klubu, tā meitasuzņēmumiem un akcionāriem. Izveidots arī jauns punkts, lai labāk noteiktu un identificētu nepieciešamo informāciju par galīgo kontrolējošo juridisko/fizisko personu un pusēm ar būtiskām ietekmēm uz klubu.

Finanšu kritērijos pievienots jauns punkts attiecībā uz to, ka licences pretendentiem nedrīkst būt finansiālie parādi pret FIFA, UEFA un LFF, kā arī neizpildīti FIFA un UEFA institūciju lēmumi. Ja kopējās saistības ir zem noteiktā sliekšņa, klubam var tikt piemērotas sankcijas no brīdinājuma līdz jaunu spēlētāju reģistrācijas aizliegumam, par lielākām saistībām iespējama punktu atņemšana, bet saistības virs konkrēta sliekšņa var nozīmēt licences neizsniegšanu.

Cita starpā personāla un administratīvajos kritērijos pievienota prasība katram klubam nozīmēt spēļu menedžeri, lai varētu identificēt atbildīgo personu komunikācijai ar LFF spēles norises vietā, kā arī pievienots detalizēts kluba galvenā trenera pienākumu apraksts, lai varētu identificēt gadījumus, kad kādu no galvenā trenera pienākumiem veic persona ar neatbilstošu licenci.

Tāpat infrastruktūras noteikumos pievienota atsauce uz izstrādē esošo LFF stadionu pārvaldes sistēmu, kurā klubi un stadionu pārvaldnieki varēs ievadīt aktuālo informāciju par attiecīgā stadiona stāvokli, veiktajiem apkopes darbiem un citu saistošo informāciju, lai centralizēti varētu sekot līdzi veiktajiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem LFF licencētajos stadionos.

Pilnie LFF klubu licencēšanas noteikumi pašmāju futbola organizācijām būs pieejami nākamnedēļ.

Izmaiņas noteikumos salāgotas ar papildinājumiem LFF jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikumā, kas jaunajā redakcijā pieejams ŠEIT. Papildinājumi attiecas uz saistošajiem noteikumiem klubu jaunatnes sistēmu atbilstībai prasībām, klubiem pretendējot uz LFF-A vai LFF-B licenci.