Latvijas Futbola federācija (LFF) publicējusi Starptautiskās Futbola asociācijas valdes (IFAB) apstiprināto futbola spēles noteikumu jaunāko redakciju latviešu valodā.

Kā uzsver par noteikumu apstiprināšanu atbildīgā IFAB, futbolam ir jābūt pievilcīgam un jārada prieks spēlētājiem, spēles oficiālajām personām, treneriem, kā arī skatītājiem, faniem un administratoriem neatkarīgi no vecuma, rases, reliģijas, kultūras, etniskās piederības, dzimuma, seksuālās orientācijas vai īpašajām vajadzībām. Tādējādi, lai tiktu mainīts noteikums, IFAB un visām tās struktūrām, kas ir iesaistītas lēmumu pieņemšanas procesā, ir jābūt pārliecinātām, ka izmaiņas nāks par labu spēlei. Tas dažreiz nozīmē, ka ir jāpārbauda iespējamās izmaiņas. Katrai ierosinātajai izmaiņai galvenā uzmanība tiek pievērsta taisnīgumam, integritātei, cieņai, drošībai, dalībnieku un skatītāju priekam, un nepieciešamības gadījumā tehnoloģiju izmantošanai, lai uzlabotu spēli. IFAB turpinās sadarboties ar pasaules futbola sabiedrību, lai noteikumu izmaiņas nāktu par labu futbolam visos līmeņos un visos pasaules nostūros, un, lai tādējādi spēles integritāte, noteikumi un spēles oficiālās personas tiktu respektētas, novērtētas un aizsargātas.

2022. un 2023. gadā IFAB turpinās strādāt ar konsultatīvajām padomēm un plaši konsultēties.