Rīgā, 2022. gada 14.jūlijā

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr.DK 22/-43

LFF Disciplinārlietu komiteja šādā sastāvā:
Priekšsēdētāja: J. Tverjanoviča-Bore
Komitejas locekļi: J. Pavlovskis, A. Čapulis, Ē. Pļuta, R. Grīnbergs.
ar sekretāru: A. Saļņikovs;

slēgtā sēdē izskatīja Biedrības "Futbola klubs "Metta", reģistrācijas Nr.40008256998 (turpmāk – FK Metta) 28.06.2022. protestu par SIA "FK AUDA", reģistrācijas Nr.50203267241 (turpmāk – FK Auda) pārkāpumiem spēles protokolā Virslīgas čempionāta spēlē FK Metta - FK Auda.

Aprakstošā daļa

[1] FK Metta 28.06.2022. iesniedza LFF Disciplinārlietu komitejai protestu ar lūgumu izvērtēt un noteikt sankcijas pret FK Auda par 2022. gada Virslīgas čempionāta reglamenta pārkāpumu šī gada 27. jūnija spēlē starp FK Metta un FK Auda.

Protestā norādīts, ka pēc LFF apstiprinātā 2022. gada Virslīgas čempionāta reglamenta 8.8. punkta ir noteikts, ka spēles protokols kluba pārstāvjiem ir jāiesniedz vismaz 75 minūtes pirms spēles sākuma. Protesta pielikumā ir pievienots abu kluba pārstāvju apstiprināts protokols Comet sistēmā, kura laika zīmogs norāda uz plkst. 17.45 jeb tieši 75 minūtes pirms spēles sākuma. Šajā protokolā nav iekļauts FK Auda galvenais treneris Tomislavs Stipičs (Tomislav Stipič), kā arī futbolists Rendijs Šibass, kurš faktiski devās laukumā spēles 57. minūtē un rezultatīvi piespēlēja otrajā FK Auda vārtu guvumā - piedaloties spēlē un tiešā veidā ietekmējot spēles iznākumu. Tikmēr spēles laikā LFF mājaslapā publiski pieejamajā protokolā uzrādījās gan galvenais treneris, gan futbolists Rendijs Šibass, kas liecina, ka pēc protokola apstiprināšanas ir veiktas izmaiņas protokolā.

Protestā FK Metta norāda uz Latvijas Virslīgas čempionāta reglamenta 8.8.punktu, kurā noteikti tikai trīs gadījumi, kuros pēc protokola iesniegšanas, bet līdz spēles sākumam var izdarīt izmaiņas spēles protokolā. Norādīts, ka FK Auda futbolista Rendija Šibasa iekļaušana spēles protokolā pēc tā apstiprināšanas neatbilst nevienam no trim minētajiem gadījumiem, kuri ir vienīgie izņēmumi, kas ļauj izdarīt izmaiņas reglamenta ietvaros. Tāpat norādīts, ka neviens no FK Metta pārstāvjiem nav ticis brīdināts par FK Auda veiktajām izmaiņām spēles protokolā, kuras turklāt nav iespējams veikt bez spēles tiesnešu vai delegāta akcepta. Šādas izmaiņas būtu iespējams veikt tikai reglamentā noteiktajā kārtībā, taču šoreiz gan klubs, gan spēles tiesneši un delegāts ir rīkojušies patvaļīgi, nerespektējot visiem noteikto kārtību un otru klubu.

FK Metta protests pamatots ar Latvijas Virslīgas čempionāta reglamenta 8.8.punktu, 10.punktu, Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 5.6.punktu un 16.1.1.punktu.

[2.] 30.06.2022. ir saņemti FK Auda paskaidrojumi. Paskaidrojumos klubs norāda, ka saskaņā ar 2022. gada Latvijas Virslīgas futbola čempionāta reglamenta 8.8 punktu Kluba pārstāvjiem ir jāiesniedz aizpildīts savas komandas spēles protokols elektroniski - izmantojot specializēto COMET sistēmu (comet.lff.lv). Protokola aizpildīšana notiek digitālajā vidē un tā jāveic vismaz 75 minūtes pirms spēles sākuma. 2022. gada 27. jūnijā FK AUDA pārstāvis, Kaspars Ribaks, veica FK Metta - FK Auda spēles protokola aizpildīšanu COMET sistēmā (comet.lff.lv), spēles protokolā cita starpā iekļaujot gan galveno treneri Tomislavu Stipiču, gan spēlētāju Rendiju Šibasu. Minētās darbības tika veiktas un protokols apstiprināts plkst. 17.40, kas ir atbilstoši Latvijas Virslīgas futbola čempionāta reglamenta 8.8 punktā noteiktajam. Pēc protokola iesniegšanas (apstiprināšanas) COMET sistēmā tika konstatēts, ka FK Auda nezināmu tehnisku iemeslu dēļ galvenais treneris Tomislavs Stipičs un spēlētājs Rendijs Šibass nav atrodami COMET sistēmas izveidotajā spēles protokolā. Ņemot vērā, ka jau iepriekš FK Auda pārstāvjiem, piesakot spēļu protokolā galveno treneri Tomislavu Stipiču, ir bijušas novērotas tehniskas nepilnības COMET sistēmas darbībā, FK Auda izpilddirektors Juris Gorkšs nekavējoties mēģināja telefoniski sazināties ar LFF Sacensību vadību sistēmas speciālistu Kārli Villerušu, kurš iepriekšējās reizēs bija palīdzējis atrisināt šīs tehniskās problēmas. Ņemot vērā, ka FK Auda pārstāvim neizdevās sazināties ar Villeruša kungu, par izveidojušos situāciju tika informēts spēles ceturtais tiesnesis Jevgēnijs Vasjukovs. Izprotot, ka minētā situācija ir radusies tehnisku iemeslu dēļ un faktiski gan galvenā trenera Tomislavu Stipiča, gan spēlētāja Rendija Šibasa pieteikšana spēlei ir notikusi, bet tas nezināmu tehnisku iemeslu dēļ netiek korekti atainots COMET sistēmas izveidotajā spēles protokolā, spēles ceturtais tiesnesis FK Auda pārstāvja klātbūtnē veica atkārtotu Tomislava Stipiča un Rendija Šibasa pieteikšanu spēlei. FK Auda nevar izskaidrot augstāk aprakstīto tehnisko problēmu rašanās iemeslu, bet apņemas sazināties ar COMET sistēmas uzturētājiem, lai līdz nākamajai FK Auda Latvijas Futbola Virslīgas spēlei atrisinātu šīs nepilnības un novērstu šādu situāciju atkārtošanos nākotnē. Ņemts vērā, ka FK Metta 28.06.2022. protestā norādītie apstākļi nebija radušies FK Auda apzinātu darbību vai nolaidības dēļ, kā arī attiecīgās spēles tiesneši tika nekavējoties informēti par izveidojušos situāciju un akceptēja piedāvāto risinājumu tehniskās kļūdas novēršanai.

[3.] No 27.06.2022. delegāta ziņojuma sadaļas "Starpgadījumi" izriet, ka 15 minūtes pirms spēles tiesnesis norādīja FK Auda komandas pārstāvjiem, ka protokolā nav norādīts komandas galvenais treneris un viņš nevar atrasties tehniskajā zonā. FK Auda pārstāvis minēja problēmas ar COMET un ar 4. tiesneša palīdzību 10 minūtes pirms mača spēles protokolā tika ierakstīts FK Audas komandas galvenais treneris - Tomislavs Stipičs (Tomislav Stipič) un spēlētājs Nr. 15 jeb Rendijs Šibass. Delegāta ziņojumu aizpildīja tiesnešu inspektors Jurijs Popovičenko, kas šajā spēlē pildīja spēles delegāta pienākumus.

[4.] No sākotnēji apstiprinātā protokola izriet, ka FK Metta pārstāvis Harijs Toms to apstiprināja un iesniedza Comet sistēmā 27.06.2022. plkst.17.44, savukārt FK Auda pārstāvis Kaspars Ribaks - 27.06.2022. plkst.17.40. Šajā protokolā FK Auda rezervistu sastāvā nebija iekļauts spēlētājs Nr.15 - Šibass Rendijs, kā arī nebija iekļauts galvenais treneris Stipič Tomislav.

[5.] LFF Disciplinārlietu komitejas 08.07.2022. sēdē FK Metta pārstāvji Andris Riherts un Miks Vilkaplāters protestu uzturēja.

Norādīja, ka neilgi pirms spēles sākuma pamanīja, ka protokolā nav FK Audas treneris, kas atrodas tehniskajā zonā, kā arī spēlētājs Nr.15, kurš agrāk spēlēja FK Metta. Par minēto H. Toms informēja tiesnešus aptuveni 20-15 min pirms spēles sākuma. Tikai pēc spēles uzzināja, ka tiesneši ir atļāvuši papildināt protokolu. Labotais protokols FK Metta nav pieejams vēl uz šo brīdi. FK Metta ir bijusi pieredze Atbildīgas spēles Latvijas kausa 2022. 11.06.2022. spēlē Skanstes SK – FK PPK/Betsafe, kad trenerim, kurš nebija pieteikts protokolā, tiesnešu brigāde palūdza pamest tehnisko zonu un aiziet uz tribīnēm, atsakot veikt izmaiņas protokolā. Norādīja, ka papildinājumus protokolā reglaments nepieļauj. Pēc spēles 4. tiesnesis informēja, ka FK Auda lūgusi ļaut spēlētājam spēlēt un tiesneši to ir atļāvuši. Paši klubi pēc protokola iesniegšanas protokolu nevar ne labot, ne papildināt. Oficiālās personas var veikt labojumu un pēc tam par to paziņot. Precīzi nezina, kurš fiziski veica izmaiņas protokolā, kurš to laboja. Pēc tam, kad FK Metta pārstāvis H. Toms informēja par kļūdu protokolā, neviens neko nepaskaidroja. Par to informēja tikai pēc spēles.

[6.] LFF Disciplinārlietu komitejas 08.07.2022. sēdē FK Audas pārstāvis Juris Gorkšs norādīja, ka iepriekšējās divās spēlēs arī bija tehniskās problēmas ar trenera pieteikšanu Comet sistēmā. Pirms tam sazinājās ar LFF Sacensību nodaļas specialistu, kurš palīdzēja risināt tehniskās kļūdas ar trenera iekļaušanu protokolā. Tehniskā problēma izpaužas, ka treneris ir atzīmēts, bet sistēmā neļauj viņu apstiprināt. Paskaidroja, ka pirms spēles FK Audas pārstāvis A. Smetanovs runāja ar tiesnešiem. Galvenais tiesnesis un inspektors atļāva veikt izmaiņas protokolā un uzdeva 4. tiesnesim atrisināt šo problēmu FK Audas pārstāvja klātbūtnē aptuveni 10 minūtes pirms spēles sākuma. FK Audas pārstāvis nav informējis FK Metta par izmaiņām protokolā, jo paļāvās, ka to izdarīs spēles tiesneši vai inspektors. FK Audas pārstāvis Juris Gorkšs atvainojās FK Audas vārdā FK Metta, ka nav painformējuši pretiniekus, kā arī LFF par sagādātājām neērtībām saistībā ar šim tehniskajām problēmām Comet sistēmā. Norādīja, ka FK Auda ir Virslīgas jaunpienācēja un komandas personālam dažreiz pietrūkst profesionālās pieredzes un tehnisko iemaņu.

[7.] Spēles galvenais tiesnesis M. Ķere LFF Disciplinārlietu komitejas 08.07.2022. sēdē paskaidroja, ka tiesnešiem atnesa protokolus aptuveni stundu pirms spēles. Norādīja, ka nepievērsa uzmanību, ka nav galvenais treneris, bija pārējie treneri. Kādas 20 minūtes pirms spēles ienāca FK Metta pārstāvis ar protokolu un pateica, ka tajā nav FK Auda galvenais treneris un spēlētājs. Galvenais tiesnesis uzreiz palūdza 4. tiesnesim aiziet pie FK Audas pārstāvja A. Smetanova, kurš bija ļoti pārsteigts, jo bija pārliecināts, ka ar protokolu viss bija kārtībā un ir pieteikti gan galvenais treneris, kurš visu to laiku gatavoja komandu spēlei, gan spēlētājs Nr.15, kurš visu šo laiku iesildījās kopā ar komandas rezervistiem. Uz to brīdi tiesnešiem izskatījās, ka tā ir Comet sistēmas tehniskā kļūda. Tiesnesis informēja, ka pēc viņa pieredzes tādas kļūdas attiecībā uz treneru pieteikšanu mēdz būt bieži, tādos gadījumos tiesneši var veikt izmaiņas spēles protokolā pēc Virslīgas reglamenta 8.8.punktā noteiktā termiņa (75 pirms spēles sākuma). Par protokolā papildināšanas procesu M. Ķere paskaidroja, ka tas notika kādas 10 minūtes pirms spēles sākuma, varbūt pat mazāk. Tas notika tiesnešu tehniskajā telpā, kurā piedalījās visi četri tiesneši, inspektors J. Popovičenko, bija arī FK Audas pārstāvis. Galvenais tiesnesis paskaidroja, ka tiesnešu brigāde un inspektors FK Audas pārstāvja klātbūtnē apsprieda situāciju, tas bija darba process, un gan galvenais tiesnesis, gan inspektors secināja, ka tā ir tehniska kļūda. Līdz ar to galvenais tiesnesis pieņēma šādu lēmumu un lika 4. tiesnesim veikt izmaiņas protokolā. 4. tiesnesis ielogojās Comet sistēmā caur savu profilu un veica izmaiņas, pievienojot FK Auda galveno treneri un spēlētāju Nr.15. FK Metta pārstāvis šajā procesā nepiedalījās. Norādīja, ka par protokola papildinājumiem tiesneši FK Metta pārstāvjus neinformēja, jo vairs nebija daudz laika pirms spēles sākuma un bija svarīgi, lai spēle neaizkavētos un sāktos laicīgi. Tiesneši arī nezināja, vai inspektors J. Popovičenko sniedza FK Metta pārstāvjiem šādu informāciju.

[8.] LFF Disciplinārlietu komitejas 08.07.2022. sēdē tiesnešu inspektors J. Popovičenko, kas pildīja delegāta pienākumus, paskaidroja, ka spēles protokols no abu klubu puses tika laicīgi aizpildīts un izdrukāts. J. Popovičenko nepievērsa uzmanību, vai protokolā bija pieteikts galvenais treneris, jo viņš pildīja inspektora amata pienākumus, nevis delegāta funkcijas. Ņemot vērā to, ka neilgi pirms spēles tika konstatēts, ka FK Auda protokolā nav pieteikts galvenais treneris, kas atradās tehniskajā zonā, ar tiesnešu atļauju tika veiktas attiecīgas izmaiņas protokolā. Tehniski izmaiņas veica 4. tiesnesis. FK Metta par to netika informēta laika līdz spēles sākumam trūkuma dēļ. Jaunu protokolu izdrukāt vairs nebija iespējams. Par protokola izmaiņām attiecībā uz spēlētāju Nr.15 inspektors uzzināja tikai pēcspēles preses konferences laikā.

Motīvu daļa

[9.] LFF Disciplinārlietu komiteja, pārbaudījusi lietas materiālus un apsvērusi FK Metta protestā un FK Auda paskaidrojumos norādītos argumentus, uzklausījusi spēles galvenā tiesneša M. Ķeres, spēles inspektora J. Popovičenko un abu klubu 08.07.2022. sēdē sniegtos paskaidrojumus, atzīst, ka FK Metta 28.06.2022. protests ir apmierināms daļēji turpmāk norādīto apsvērumu dēļ.

[9.1.] Latvijas Virslīgas čempionāta reglamenta 8.8.punkta 1. daļā noteikts, ka kluba pārstāvjiem ir jāiesniedz aizpildītu savas komandas spēles protokolu (comet.lff.lv) un spēlētāju personību apliecinošu dokumentu (pēc tiesnešu vai spēles delegāta pieprasījuma) vismaz 75 minūtes pirms spēles sākuma. Kluba atbildība par šī noteikuma neievērošanu, par spēles protokola novēlotu aizpildīšanu ir paredzēta Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 6.2.18.punktā.

Latvijas Virslīgas čempionāta reglamenta 8.8.punkta 2.daļā ir paredzēti gadījumi, kuriem iestājoties pēc protokola iesniegšanas, bet līdz spēles sākumam var izdarīt izmaiņas spēles protokolā: 1) ja kāds no protokolā ierakstītajiem sākumsastāva spēlētājiem veselības problēmu dēļ nespēj sākt spēli, viņu var aizstāt ar jebkuru no protokolā uzrādītajiem rezervistiem, izdarot izmaiņas spēles protokolā. Tādā gadījumā rezervistu skaitu var papildināt un rezervistu skaits nesamazinās. Spēles laikā komandai saglabājas tiesības veikt piecas spēlētāju maiņas; 2) ja kāds no rezervistiem veselības problēmu dēļ nespēj iziet laukumā, komanda var izdarīt izmaiņas (papildinājumus) spēles protokolā, ierakstot protokolā spēlētāju vai spēlētājus no Virslīgas čempionāta pieteikuma, un rezervistu skaits nesamazinās; 3) ja neviens no spēles protokolā ierakstītajiem vārtsargiem veselības problēmu dēļ nespēj iziet laukumā, viņu var aizvietot ar citu vārtsargu, kas nav ierakstīts spēles protokolā, taču ir komandas čempionāta pieteikumā, attiecīgi izdarot izmaiņas spēles protokolā.

Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 5.6.punktā noteikts, ka Latvijas Virslīgas, 1. līgas komandai ieskaita zaudējumu ar 0:3 un piešķir naudas sodu par diskvalificēta, reglamentam neatbilstoša vecuma, čempionāta pieteikumā vai spēles protokolā neiekļauta spēlētāja piedalīšanos spēlē, federācijas sagatavoto spēlētāju limita neievērošana, spēlētāja pieteikšanu/iekļaušanu spēles protokolā, pārkāpjot starptautisko spēlētāju pāreju noteikumus un 1. līgas čempionāta reglamenta p.4.7. neievērošana.

[9.2.] LFF Disciplinārlietu komiteja atzīt par pamatotu protesta argumentu, ka FK Auda futbolista Rendija Šibasa iekļaušana spēles protokolā pēc tā apstiprināšanas neatbilst nevienam no trim minētajiem gadījumiem, kuri ir vienīgie izņēmumi, kas ļauj izdarīt izmaiņas reglamenta ietvaros. Nevar nepiekrist arī argumentam, ka izmaiņas nav iespējams veikt bez spēles tiesnešu vai delegāta akcepta, ka spēles tiesneši un delegāts ir rīkojušies patvaļīgi, nerespektējot visiem noteikto kārtību un otru klubu, neinformējot par to FK Metta pārstāvjus.

Savos paskaidrojumos LFF Disciplinārlietu komitejas 08.07.2022. sēdē galvenais tiesnesis, inspektors un FK Auda pārstāvis norādīja, ka visas darbības saistībā ar protokola korekcijām tika ne vien saskaņotas ar inspektoru un tiesnešiem, bet tos veica tieši tiesneši, nevis kluba pārstāvji. FK Auda pārstāvis sēdē norādīja, ka bija pārliecināts, ka par izmaiņām protokolā tiks informēta pretinieku komanda, jo atbilstoši pastāvošai praksei par to informē tieši spēles delegāti, inspektori vai tiesneši.

LFF Disciplinārlietu komiteja norāda uz tiesnešu un inspektora neatbilstošu rīcību, ka sākotnēji aizpildītais protokols netika pārbaudīts pietiekami rūpīgi un netika konstatēts, ka FK Auda nav pieteikts galvenais treneris, kas visu laiku pirms spēles atradās tehniskajā zonā, kā arī spēlētājs Nr.15, kurš visu laiku pirms spēles iesildījās kopā ar citiem komandas rezervistiem.

Gadījumā, ja šīs acīmredzamās lietas tiktu pamanītas un tehniskās neprecizitātes Comet sistēmā savlaicīgi tiktu novērstas, kā arī par šīm tehniskajām problēmām tiktu informēta FK Metta, šīs strīds nerastos. Vienlaikus norādāms, ka strīds nerastos arī gadījumā, ja spēles tiesneši un inspektors rīkotos atbilstoši Latvijas Virslīgas čempionāta reglamenta 8.8.punkta 2.daļā noteiktajam un neatļautu klubam pieteikt spēlei spēlētāju Nr.15.

No lietas materiāliem redzams, ka LFF oficiālo personu – tiesnešu un inspektora rūpība nebija pietiekoša. Spēles tiesneši un inspektors nepareizi piemēroja Virslīgas reglamenta 8.8.panta 2.daļu, veicot izmaiņas spēles protokolā bez juridiskā pamatojuma, neinformējot par to otro klubu. Ņemot vērā, ka šāda rīcība bija neatbilstoša, iestājas LFF oficiālo personu atbildība par Virslīgas reglamenta 8.8.panta 2.daļas neievērošanu.

Latvijas Virslīgas čempionāta reglamenta 8.8.punkta 2.daļās kontekstā jāvērš uzmanība arī uz tiesību efektivitātes principu. Visas Satversmē, kā arī likumos un starptautiskajos līgumos garantētās pamattiesības ir vienmēr interpretējamas un piemērojamas tā, lai tās būtu reālas un efektīvas, nevis iluzoras vai noteiktas tikai izskata pēc.

Nav pieņemams, ka Latvijas Virslīgas čempionāta reglamenta 8.8.punkta 2.daļā noteiktajam regulējumam nav reālā, bet tikai iluzora un formālā funkcija. Līdz ar to nav pieļaujama situācija, ka pēc Virslīgas reglamenta 8.8.punkta 1.daļā noteiktā laika (75min pirms spēles) tiek veiktas izmaiņas protokolā, neievērojot šī reglamenta 8.8.punkta 2.daļā noteiktos izņēmumus.

Pie šādiem apstākļiem, ievērojot biedrības "Latvijas Futbola federācija" statūtos un Juridisko institūciju nolikumā noteiktās LFF Disciplinārlietu komitejas pilnvaras, tās kompetencē neietilpst tiesnešu un inspektoru rīcības novērtēšanas un sankciju piemērošanas pienākums, lietas materiāli šajā daļā tiks novirzīti LFF Tiesnešu komitejai izskatīšanai pēc piekritības.

[9.3.] LFF Disciplinārlietu komiteja uzskata par pietiekami ticamu faktu, ka FK Auda oficiālās personas pēc sākotnējā protokola apstiprināšanas bija pārliecinātas, ka komandas galvenais treneris tāpat kā spēlētājs Nr.15 bija pieteikti spēlei, ka par to viņiem nebija nekādu šaubu. Līdz ar to var secināt, ka FK Metta 28.06.2022. protestā norādītie apstākļi bija radušies netīšām, nevis FK Auda apzinātu darbību rezultāta.

Spēlētājs Nr.15 bija "Optibet" Virslīgas čempionāta oficiālajā pieteikumā, nebija diskvalificēts, līdz ar to uz spēles dienu nepastāvēja nekādu juridisko šķēršļu viņa pieteikšanai konkrētai spēlei. Turklāt spēlētājs Nr.15 iesildījās kopā ar rezervistiem pirms spēles, ko LFF Disciplinārlietu komitejas 08.07.2022. sēdē apstiprināja gan FK Auda, gan FK Metta pārstāvji. Uz to norāda arī apstāklis, par kuru liecināja galvenais tiesnesis M. Ķere, ka uzreiz palūdza 4. tiesnesim aiziet pie FK Audas pārstāvja A. Smetanova, kurš bija ļoti pārsteigts, jo bija pārliecināts, ka ar protokolu viss bija kārtībā.

Līdz ar to LFF Disciplinārlietu komiteja pieļauj, ka Comet sistēmā varēja rasties tehniskā kļūda, kuru diemžēl neviena no kompetentajām personām nav laicīgi konstatējusi.

Ievērojot to, ka jebkādas korekcijas protokolā pēc Latvijas Virslīgas čempionāta reglamenta 8.8.punkta 1.daļas noteiktā laika (75 minūtes pirms spēles) notecējuma klubiem nav ne tehnisko, ne fizisko iespēju veikt un to var izdarīt tikai tiesneši, spēles delegāts vai inspektors, kas pilda delegāta funkcijas, atbildība par reglamenta noteikumu nepareizo interpretāciju gulstas uz minētajām LFF oficiālām personām.

Savukārt FK Audas atbildības pakāpe konkrētajā situācijā aprobežojās ar paļāvības uz LFF oficiālo personu, kas organizē šīs sacensības, principu. Pie šādiem apstākļiem konstatējams, ka FK Auda paļāvās uz LFF oficiālo amatpersonu kompetenci un pieredzi, kas konkrētajā lietā tiek vērtēts kā būtisks vainu mīkstinošs apstāklis.

Tiesiskās drošības un paļāvības princips ir viens no vispārējie tiesību principiem, kas ir nerakstītas tiesību normas, kas darbojas gan objektīvajā dimensijā – uzliekot institūcijām juridiskus pienākumus, gan subjektīvajā dimensijā – piešķirot privātpersonām subjektīvas tiesības. Tas nodrošina to, lai personu uzticība publiskajam subjektam un tiesībām netiktu zaudēta.

Tiesiskās paļāvības princips ir tieši saistīts ar iestādes komunikāciju ar konkrēto privātpersonu, iestādes vienveidīga prakse, kas saista iestādi, pamatojoties uz tiesiskās drošības (noteiktības) principu, rada juridisku pienākumu pašai iestādei sekot tās iedibinātajai praksei un darboties konsekventi tādā veidā, kā tā ir darbojusies līdz šim līdzīgās situācijās, tādējādi sargājot privātpersonām radīto uzticību valstij un tiesībām. Nav svarīgi, vai konkrētā privātpersona vispār zina par šādas iestādes prakses esamību, ne arī tas, vai tā ir bijusi publicēta, jo iestādei jānodrošina vienlīdzīga attieksme gan pret tām privātpersonām, kuras ir uzzinājušas par iestādes praksi, gan pret tām privātpersonām, kuras par to nemaz nav zinājušas .

FK Auda norādīja, ka neizvairās no atbildības un LFF Disciplinārlietu komitejas 08.07.2022. sēdē atzina, ka ir rīkojusies neprofesionāli, nepārbaudot protokolā fiksēto informāciju, paļaujoties uz tiesnešiem, kā arī neinformējot par izmaiņām pretinieka komandu.

Ievērojot norādīto, LFF Disciplinārlietu komiteja atzīst par pierādītu, ka FK Auda ir līdzatbildīga minētā pārkāpuma izdarīšanā. FK Auda oficiālo personu neprofesionālās attieksmes un pienākumu nekvalitatīvas izpildes rezultātā nepamatoti tika aizskartas FK Metta sportiskas intereses. Līdz ar to FK Audu ir saucama pie disciplinārās atbildības saskaņā ar Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 6.11.8., par protokola nesavlaicīgu aizpildīšanu.

Tiesiskās paļāvības princips noteic, ka indivīds – konkrētā gadījumā FK Auda - paļaujas uz to, ka publisko tiesību subjekta – LFF oficiālo personu - rīcība ir tiesiska un konsekventa, viņam vēlāk netiks atņemtas, tāpēc, ka publisko tiesību subjekts savas domas ir mainījis vai arī izrādās, ka rīcība ir bijusi prettiesiska. Tiesiskās paļāvības aizsardzība šajā situācijā izpaužas tajā, ka nevienas institūcijas vai to amatpersonu darbībai – konkrētā gadījumā protokolā papildināšana ar galveno treneri un spēlētāju - nedrīkst būt atpakaļvērsts spēks.

Tas nozīmē, ka izmaiņas protokolā de facto bija veiktas, spēlētājs Nr.15 spēlei faktiski tika pieteikts un spēle ir notikusi. Spēlētājs Nr.15 nebija diskvalificēts, nebija reglamentam neatbilstošā vecumā, Optibet Virslīgas čempionāta 2022. gada pieteikumā atradās, spēles protokolā iekļauts. Šiem apstākļiem nav atpakaļejošs spēks. Ievērojot minēto, nav juridiskas nozīmes FK Metta argumenta par spēles rezultāta, kuru spēlētājs Nr.15 varēja ietekmēt, apsvēršanai.

[9.4.] Komplicēti pārbaudot lietas apstākļus un novērtējot pierādījumus, atzīstams, ka nav objektīva juridiska pamatojuma šo pārkāpumu no FK Auda puses kvalificēt pēc Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 5.6.punkta. Ņemot vērā lietā konstatētus mīkstinošus apstākļus, zaudējuma ar 0:3 ieskaitīšana FK Auda kā sankcija ir nesamērīga un pārmērīgā salīdzinot ar izdarīto nodarījumu.

Lai ievērotu sankciju samērīguma principu, Sporta arbitrāžas tiesas (turpmāk - CAS) lēmumos tiek piedāvāts izmantot vairākas obligātas darbības: 1) analizēt faktiskos apstākļus, lai starp tiem atrastu izņēmuma apstākļus; 2) konstatēt, kuri apstākļi ir atbildību mīkstinoši, kādi vainu pastiprinoši apstākļi un kā tie ietekmēja sankcijas izvēli; 3) vienmēr izvēlēties minimālo sodu, ja nav vainu pastiprinošu apstākļu; 4) izmantot iepriekšējos UEFA un CAS jurisdikcijas institūciju lēmumus, ja faktiskie apstākļi ir tuvu (ne vienmēr ir jābūt līdzīgiem).

Šī pieeja nozīmē preventīvu taisnīgumu, sodot personas pirms viņš izdara jebkādu pārkāpumu, kas rada milzīgu risku piemērot sankcijas bez pārliecības, ka šāda nepareiza rīcība patiešām būtu bijusi. Arī FIFA tiesu praksē sastopamas atziņas, ka nevar, nepārkāpjot proporcionalitātes un samērīguma principu, neņemt vērā, ka notiesājoša sprieduma pamatā var būt tikai faktiski izdarīti nodarījumi, ko izdarījis tieši pārkāpējs, nevis tiem, kas varētu būt izdarīti, vai kurus izdarījušas trešās personas.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumos [Lieta Nr.2003-04-01] un [Lieta Nr.2001-12-01] ir sastopamas atziņas, ka samērīguma princips noteic, ka tad, ja publiskā vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm. Lai konstatētu, ka samērīguma princips ir ievērots, jānoskaidro, vai likumdevēja izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmo mērķu sasniegšanai, vai nav saudzējošāku līdzekļu šo mērķu sasniegšanai, vai šāda rīcība ir nepieciešama, t.i., vai mērķi nevar sasniegt ar citiem, indivīda tiesības un likumiskās intereses mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, un vai likumdevēja rīcība ir atbilstoša jeb proporcionāla – likumdevēja darbība ir samērīga jeb atbilstoša, t.i., vai labums, ko iegūs sabiedrība, ir lielāks par indivīda tiesībām un likumiskajām interesēm, nodarīto zaudējumu.

Samērīguma princips nosaka, ka sankcijai jābūt samērīgai ar izdarīto nodarījumu. Sporta tiesībās ir plaši pieņemts vispārējs princips, ka soda smagumam jābūt samērīgam ar pārkāpuma smagumu. CAS ir apstiprinājusi, ka ir svarīgi ievērot šo vispārējo principu, atzīstot, ka starptautiskas federācijas uzliktos sodus var atcelt, ja noteikumos paredzētās sankcijas var tikt atzītas par pārmērīgām vai netaisnīgām. Turklāt asociāciju noteiktajām sankcijām ir jāatbilst vienlīdzīgas attieksmes principam, kas nozīmē, ka pret visiem šīs apvienības biedriem vai sastāvdaļām jāizturas vienādi. Iedibinātā CAS jurisprudence atzīst, ka pārmērīgas sankcijas ir aizliegtas.

Šajā ziņā vairākos CAS lēmumos atzīmēts, ka "[..] neatkarīgi no pārkāpuma rakstura […] katras lietas īpašie apstākļi ir jāņem vērā, nosakot sankcijas apmēru". Šādas atziņas ir sastopamas vairākos CAS lēmumos, piemēram., CAS 2017/A/5127 §84; CAS 2009/A/1817 & CAS 2009/A/1844 §174; CAS 2009/A/1870 §125; CAS 2005/C/976 §986, 143.p.; 2006/A/1175, §90; CAS 2007/A/1217 12.4.p. u.c.

Līdz ar to nebūtu ne taisnīgi, ne samērīgi FK Auda piemērot sankciju - zaudējuma ar 0:3 ieskaitīšana, jo lietas izskatīšanas gaitā ir konstatēts, ka izmaiņas protokolā veica tieši spēles tiesneši, saskaņojot ar inspektoru, un FK Auda pilnīgi paļāvās uz LFF oficiālo amatpersonu kompetenci un pieredzi. Nosakot konkrēto sankciju, svarīgi ņemt vērā konstatētus FK Auda atbildību mīkstinošus faktorus: sava personāla neprofesionālo un paviršu darba pienākumu izpildes atzīšana, izdarītā nožēlošana un tiesiskās paļāvības princips.

[9.5.] Kā jau tika nodibināts, FK Auda ir atzīstama par līdzatbildīgu un tādēļ ir saucama pie disciplinārās atbildības pēc Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 6.2.18.punkta par Latvijas Virslīgas čempionāta reglamenta 8.8.punkta 1.daļā noteiktā termiņa neievērošanu - par spēles protokola novēlotu aizpildīšanu paredzēts naudas sods 70 EUR līdz 200 EUR.

FK Auda rīcība ir konstatējamas arī LFF Statūtu 16.panta 1.daļas a.)punktā noteikto LFF biedra pienākuma neizpilde - vienmēr pilnībā ievērot kompetento FIFA, UEFA un LFF institūciju izdotus Statūtus, noteikumus, norādījumus un lēmumus, kā arī rīkojumus un cita veida regulējošos vai normatīvos dokumentus, un gādāt, ka tos ievēro pašu biedri, treneri, amatpersonas un spēlētāji.

Par vainu pastiprinošo apstākli atzīstams fakts, ka FK Auda oficiālās personas ir rīkojušās neprofesionāli, nepārbaudot protokolā fiksēto informāciju, kā arī neinformējot par izmaiņām pretinieka komandu.

Saskaņā ar Disciplinārā reglamenta 1.1.punktu, ja nav norādīts citādāk, pārkāpumi ir sodāmi neatkarīgi no tā, vai tie ir izdarīti tīšām vai netīšām. Disciplinārā reglamenta 1.3.punktā noteikts, ka sodāms ir jebkurš, kurš piedalās pārkāpuma izdarīšanā kā pamudinātājs, līdzdalībnieks vai provokators. Atbilstoši Disciplinārā reglamenta 1.4.punktam LFF Disciplinārlietu komiteja, ņemot vērā iesaistītās puses vainas pakāpi un sacensību rangu, kurās attiecīgais pārkāpums tika veikts, var attiecīgi samazināt sodu vai atbrīvot no soda.

CAS tiesu praksē norādīts, ka nosakot sankcijas, jāvadās no proporcionalitātes jeb samērīguma principa gara un jāņem vērā tādi kritēriji kā pārkāpuma smagums un līdzekļi, lai atturētu pārkāpēju no tādas pašas nelikumības atkārtošanas nākotnē.

Rezolutīvā daļa

Ņemot vērā FK Auda vainu mīkstinošus un pastiprinošos apstākļus, pamatojoties uz Disciplinārā reglamenta 1.punktu, 1.3.punktu, 1.4.punktu, 1.6. j)punktu, 1.24. un 15.punktu, 4.daļu, Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 6.2.18.punktu, LFF Statūtu 16.panta 1.daļas a.)punktu,

vienbalsīgi nolemj:

1. FK Metta protestu apmierināt daļēji;
2. atmaksāt FK Metta drošības naudu 700,00 EUR apmērā;
3. sodīt FK Auda ar naudas sodu 400,00 EUR apmērā;
4. lietas materiālus daļā par LFF oficiālo personu – spēles tiesnešu un spēles inspektoru - novirzīt LFF Tiesnešu komitejai pēc piekritības.

Lēmums stājās spēkā ar tā publicēšanu LFF mājaslapā vai ar paziņošanu pa elektronisko pastu.

Nolēmumu var apstrīdēt, ievērojot LFF Disciplinārā reglamenta 5.2.,5.4.-5.7.punktu noteikumus, par to rakstveidā informējot LFF triju darba dienu laikā pēc lēmuma nosūtīšanas uz personas e-pastu adresi. Nākamo septiņu darba dienu laikā no paziņojuma iesniegšanas jāiesniedz apelācija.