No 16. līdz 19. jūnijam Latvijas Futbola federācijas (LFF) pārstāvji Anastasija Kučinska un Kārlis Boitmanis devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Rumānijas Futbola federāciju sadarbības stiprināšanai kopīgu projektu īstenošanā.

LFF pārstāvjiem tika organizētas kopīgas un individuālas tikšanās ar Rumānijas Futbola federācijas kolēģiem, lai pārrunātu plānoto Eiropas Savienības fondu kopīgo projektu, organizācijas iepirkumu procedūru organizēšanas praktisko pielietošanu un īstenošanu, kā arī sieviešu futbola attīstības stratēģijas īstenošanu.

Papildus LFF pārstāvji piedalījās Rumānijas, Īrijas, Grieķijas, Lietuvas un Portugāles federāciju kopīgā projekta "Football for a Better Chance" noslēguma konferencē.

A.Kučinska: "Šī bija informācijas bagāta vizīte, kurā smelties daudz jaunu zināšanu, kā LFF vēl efektīvāk var attīstīt gan organizāciju, gan futbolu kopumā. Daudz atziņu un ideju, ko noteikti varēsim īstenot, lai LFF būtu svarīgs partneris pašvaldībām un valsts iestādēm."

K. Boitmanis: "Ļoti noderīgs pieredzes brauciens, lai turpinātu strādāt pie LFF iepirkumu procedūras ieviešanas un sasniegt ilgtermiņa rezultātu LFF budžeta līdzekļu optimizācijā, kā arī piesaistīt jaunas investīcijas Latvijas futbolam no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem. Ņemot vērā, ka LFF ir uzsākusi darbu pie iepirkumu procedūras organizēšanas un Eiropas Savienības fondu piesaistes, Rumānijā gūtā pieredze tikai apstiprina to, ka esam uz pareizā ceļa."