Latvijas Futbola federācija (LFF) nopelnījusi tiesības organizēt Eirops Futbola asociāciju savienības (UEFA) C kategorijas treneru kursus. UEFA ieviesuusi jauno UEFA C treneru kategoriju 2021. gada pavasarī ar mērķi vienot un striprināt zemākā līmeņa izglītības kategorijas UEFA konvenciju parakstījušās dalībvalstīs. Atšķirībā no nacionālās LFF C kategorijas, ar UEFA C kategorijas licenci treneris būs tiesīgs strādāt visās UEFA konvenciju parakstījušās dalībvalstīs.

Federācijām, kuras vēlējās savā izglītības sistēmā ieviest jaunās kategorijas apmācības, bija jāpiedalās apmācībās ar UEFA pārstāvjiem, kā arī jāiziet akreditācijas process, kā gaitā LFF Izglītības nodaļa pierādīja, ka atbilst visiem kvalitātes kritērijiem no UEFA puses un spēj nodrošināt visaugstākā līmeņa apmācību kvalitāti. Latvija Futbola federācija sekmīgi veica visu akreditācijas procesu un saņēma atļauju organizēt UEFA C licences kursus tepat Latvijā.

Turpmāk LFF C kategorijas apmācības tiks aizvietotas ar starptautiskās UEFA C kategorijas apmācībām. Par pārkvalificēšanās/resertificēšanas procesu no LFF C uz UEFA C LFF Izglītības nodaļa informēs šī gada jūlijā.

"Jāsaka milzīgs paldies nu jau bijušajam LFF Izglītības speciālistam Edgaram Kļenauskam, kuram bija galvenā loma UEFA C kategorijas ieviešanas procesā Latvijā. Šis process bija darbietilpīgs, taču Edgars ar to lieliski tika galā, un šī kategorija lieliski papildina esošo LFF treneru kategorijas sistēmu, kurā šobrīd visas kategorijas, sākot no UEFA C līdz pat UEFA PRO, ir starptautiskās kategorijas," norāda LFF treneru izglītības speciālists Artūrs Biezais.

LFF TRENERU IZGLĪTĪBAS SISTĒMA: