Piektdien, 28. janvārī, Latvijas Futbola federācijas (LFF) Klubu licencēšanas pirmās instances padome, izvērtējot "Optibet" Virslīgas 2022. gada sezonas dalībnieku atbilstību prasībām, nolēma piešķirt LFF A licenci visiem desmit klubiem. Līdz ar to gaidāmajā virslīgas sezonā gaidāma desmit klubu dalība, tāpat kā tas notika 2020. gadā.

Lēmumi pieņemti pēc visu klubu licencēšanas procesā atrunāto kritēriju atbilstības pārbaudes.

LFF-A LICENCES PIEŠĶIRTAS:

 • "Riga FC"
 • FK "Liepāja"
 • FK "Auda"
 • SK "Super Nova"
 • FK "Tukums 2000"
 • "Valmiera FC"
 • FK "Metta"
 • BFC "Daugavpils"
 • RFS
 • FK "Spartaks"

Vairākiem klubiem noteiktās kritēriju kategorijās konstatēta vien daļēja to izpilde, tāpēc noteikti papildus termiņi to pilnīgai izpildīšanai:

 • "Valmiera FC", FK "Metta" un BFC "Daugavpils" ir izpildījuši visas klubu licencēšanas noteikumos paredzētās prasības sporta, personāla un administratīvajos, finanšu un juridiskajos kritērijos, taču infrastruktūras kritēriji ir izpildīti daļēji. Licence dalībai virslīgā piešķirta ar nosacījumu, ka minētie klubi līdz š.g. 1. martam iesniedz vai papildina ekspertu norādītos dokumentus infrastruktūras kritērija pilnīgai izpildei atbilstoši eksperta novērtējumam/atzinumam.
 • RFS ir izpildījis visas Klubu licencēšanas noteikumos paredzētās prasības sporta, finanšu, infrastruktūras un juridiskajos kritērijos, taču personāla un administratīvie kritēriji ir izpildīti daļēji. Licence dalībai virslīgā piešķirta ar nosacījumu, ka RFS līdz š.g. 1. martam iesniedz vai papildina dokumentus personāla un administratīvo kritēriju pilnīgai izpildei atbilstoši eksperta novērtējumam/atzinumam.
 • FK "Spartaks" ir izpildījis visas Klubu licencēšanas noteikumos paredzētās prasības juridiskajos, personāla un administratīvajos, sporta un infrastruktūras kritērijos, taču finanšu kritēriji ir izpildīti daļēji. Licence dalībai virslīgā piešķirta ar nosacījumu, ka FK "Spartaks" līdz š.g. 7. februārim iesniedz vai papildina dokumentus finanšu kritēriju pilnīgai izpildei atbilstoši ekspertu novērtējumam/atzinumam.

Kā zināms, papildus klubiem, kuri iesniedza klubu licencēšanas dokumentus, pamatojoties uz to sportiskajiem rezultātiem 2021. gada sezonā, licences pretendenta statuss tika piešķirts arī Rēzeknes FA. Klubs iesniedza dokumentus tikai juridisko kritēriju izpildei, taču dokumenti sporta, personāla un administratīvo kritēriju, infrastruktūras un finanšu kritēriju izpildei netika iesniegti. Papildus tam LFF A licenci ir saņēmuši visi tie klubi, kuri uz to pretendēja, pamatojoties uz sportiskajiem rezultātiem 2021. gada virslīgas čempionātā. Līdz ar to Rēzeknes FA attiecīgā licence netiek piešķirta.

"Optibet" Virslīgas sezona paredzēta četros apļos no 11. marta līdz 13. novembrim