Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Vadims Ļašenko un LFF pirmais viceprezidents Sergejs Kovaļovs 19. janvārī viesojās Balvu un Valkas novadu pašvaldībās, sarunās ar to vadītājiem un vietējās futbola dzīves pārstāvjiem pārrunājot dažādus futbola un futbola infrastruktūras attīstības jautājumus.

"Ikdienas komunikācijā ar mūsu biedriem un reģionālajiem centriem iegūstam ļoti plašu informāciju par būtiskākajām vajadzībām, kas ir aktuālas visos Latvijas futbola nostūros. Katru gadu soli pa solim cenšamies gan risināt dažādus futbola infrastruktūras un attīstības jautājumus reģionos, gan palīdzēt ar savu padomu, ekspertīzi un resursiem. Lai šis process būtu pilnvērtīgs un visaptverošs, ļoti būtiska ir komunikācija ar vietējām pašvaldībām un kopīgas valodas atrašana dažādos jautājumos, jo bez pašvaldību iesaistes un ieinteresētības atrisināt visus sasāpējušos jautājumus nav iespējams," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Gan Balvos, gan Valkā futbols ir cieņā un daudzu cilvēku sirdīs. Šajos novados strādā aktīvi futbola ļaudis, bet vietējās pašvaldības vada futbola dzīves attīstībā ļoti ieinteresēti cilvēki. Esam atvērti turpmākai un vēl dziļākai sadarbībai."

Abās tikšanās reizēs iezīmēti ne tikai galvenie futbola infrastruktūras uzlabošanas jautājumi turpmākajos gados, bet arī risinājumi, kā uzlabot futbolā iesaistīto novadu jauniešu iespējas turpināt savas gaitas šajā sporta veidā arī pieaugušo līmenī.

Tuvākajā laikā ar abām pašvaldībām LFF parakstīs nodomu protokolus, paredzot konkrētus futbola attīstības soļus novadu futbola dzīves izaugsmes veicināšanai.

Foto: Iluta Jaunžeikare, Balvu novada pašvaldība