Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA piedāvā jaunu profesionālās augstākas izglītības maģistra studiju programmu "Sporta vadība", kas ir orientēta uz augstākā līmeņa vadītāju, ekspertu un speciālistu sagatavošanu sporta pārvaldei.

Latvijas Futbola federācijas (LFF) vērtējumā sporta jomā strādājošajiem vai šīs jomas interesentiem ir būtiski radīt izglītības iespēju pieejamību, ar kuru palīdzību sev un sevis izvēlētajai sporta jomai sniegt iespējami labākās zināšanas. Šī iemesla dēļ LFF pārstāvji ir piedalījušies konkrētās programmas akreditācijas iegūšanā, lai vairotu tostarp arī Latvijas futbolā strādājošo profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Balstoties uz programmā iesaistīto docētāju kvalifikāciju un zinātniskā darba pieredzi, iesaistot studentus aktuālu sporta darba kārtības jautājumu risināšanā, programma nodrošina iespēju apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes sekmīgam darbam visu līmeņu sporta struktūrās, ieskaitot vietējās, Eiropas Savienības un citas starptautiskās institūcijās. Pēc sekmīgas programmas prasību izpildes un maģistra darba aizstāvēšanas programmas absolventiem tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds sporta vadībā un kvalifikācija "Organizācijas vadītājs".

Plašāka informācija pieejama šeit: