Sagaidot gada apcerīgākos svētkus un gatavojot savas dzīves slieksni jaunā gada ielaišanai pa durvīm, vēlamies Tev pateikt paldies par vēl vienu kopā pavadītu gadu. Jā, nu jau par tradīciju kļūst sākamais, ka “šis gads nav bijis viegls”, tomēr arī šādos juku un neskaidrību laikos latviešu cilvēks prot gūt baudu, saskatīt pozitīvo un virzīties pa attīstības taku. Uzsitīsim katrs sev par to uz pleca!

Lai balts, silts, drošs un gaišs šis Ziemassvētku laiks ir arī Tavā ģimenē, un lai jaunais gads Tavā dzīvē ienāk ar jauniem prieka brīžiem!

Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme ar debesīm dzied.
Lai saglabā sirds to svecīšu liesmu,
Ar kuru droši caur puteņiem iet.