Rīgā, 2021. gada 25. novembrī

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr. 2021/58

Piedalās:
Komitejas locekļi: J. Tverjanoviča-Bore, J. Pavlovskis, A. Čapulis, Ē. Pļuta, R. Grīnbergs.
Komitejas sekretārs: A.Saļņikovs. 

1. Par LFF Spēlētāju statusa un pāreju komitejas (LFF SSPK) lēmuma neizpildi

LFF DK, izskatot bijušā FK "Ventspils" spēlētāja iesniegumu par š.g. 24. septembra LFF SSPK lēmuma par darba algas samaksu neizpildi, kā arī uzklausot pieaicinātā FK "Ventspils" pārstāvja paskaidrojumus, vienbalsīgi nolemj:

  • Noteikt termiņu - š.g. 2. decembris - iepriekšminētā LFF SSPK lēmuma izpildei vai pušu vienošanās par saistību izpildi panākšanai.